Tietoa Microsoft-tarjoamaportfolion uudistuksesta

Tältä sivulta löydät vastauksia Microsoft-tarjoamaportfolion uudistukseen liittyviin kysymyksiin.

 • Sonera ilmoitti uudistavansa käytössämme olevan Yrityssähköposti-, Työtila- ja/tai Toimistoviestintä-palvelun. Miksi päivitys tehdään?
 • Olemme tyytyväisiä nykyiseen ratkaisuumme emmekä halua päivitystä. Voiko päivityksestä kieltäytyä?
 • Milloin uudistus alkaa?
 • Kenelle muutoksesta ilmoitetaan?
 • Voimmeko vaikuttaa päivityksen aikatauluihin?
 • Mitä päivitys vaatii meiltä?
 • Miksi käyttäjän täytyy päivittää itse uuden sähköpostiohjelman asetuksia? Miten päivitys tehdään?
 • Mitä ovat IMAP- ja POP-käyttäjien palvelinosoitteet? Miksi niitä pitää muuttaa?
 • Mitä postipalvelinta käytetään jatkossa monitoimilaitteissa skannausten sähköpostituksissa?
 • Onko webmail käytössä kaikilla asiakkailla?
 • Emme halua/voi siirtää verkkotunnustamme Soneran ylläpitoon. Miten toimimme, jotta päivitys voidaan tehdä?
 • Muuttuvatko palvelun kirjautumistiedot? Mistä löydän uuden palvelun ja miten kirjaudun siihen?
 • Käytämme nykyisessä palvelussamme myös alidomaineja – mitä niille tapahtuu päivityksessä?
 • Miten kaikki sähköpostin kansiot saa näkyviin?
 • Miten saamme tietoa uudistuksesta? Mistä tiedämme milloin päivitys alkaa tai on alkanut?
 • Toimiiko uusi palvelu tietokoneessani?
 • Minulla on Mac. Voinko silti käyttää Office 365 -palvelua?
 • Miten uudistus tehdään?
 • Mitä tapahtuu jos en toimi pyytämällänne tavalla nimipalvelutietojen (verkkotunnus) osalta?
 • Miten käytössäni olevan datan käy tässä päivityksessä?
 • Kuka auttaa minua päivityksessä?
 • Muuttuuko hinta?
 • Miksi uusi palvelu ei ole identtinen nykyisen palvelumme kanssa? Emme tarvitse muita ominaisuuksia kuin sähköpostin.
 • Miten uusi palvelu eroaa vanhasta – mitä saan enemmän, mitä vähemmän?
 • Voiko pääkäyttäjä hallita itse kaikkea (esim. tilejä) uudessa palvelussa?
 • Olen palvelun pääkäyttäjänä saanut päivitykseen liittyen erilaisia käyttäjätunnuksia. Mihin näitä käyttäjätunnuksia käytetään ja mikä on niiden käyttötarkoitus?
 • Käytän nykyisessä Yrityssähköposti-palvelussani Soneran kautta hankittua sähköpostin salaus -palvelua. Säilyykö tämä ominaisuus myös Office 365 / Exchange Online -palvelussa?
 • Käytössämme on Yrityssähköposti-palvelu ja siinä eritasoisia lisenssejä käyttäjätarpeen mukaan – miten nämä muuttuvat päivityksen myötä?
 • Toimiiko käytössämme oleva mahdollinen AD-synkronointi päivityksen jälkeen?
 • Missä palvelinkeskukset sijaitsevat? Ovatko ne EU:n sisällä?
 • Yrityksellämme on myös Toimistoviestintä- (Lync) ja/tai Työtila (SharePoint) -palvelut Soneralta käytössä. Mitä näille tapahtuu?
 • Tuleeko Lync-käyttäjien ottaa muutos jotenkin huomioon?
 • Voiko Lyncin pikaviestintää käyttää yrityksen ulkopuolisten kanssa viestittäessä?
 • Nykyinen palvelumme on Yrityssähköposti-palvelu Perus/Basic-lisenssillä, laatikkokoot 2–25 GB. Mitä tälle tapahtuu?
 • Nykyinen palvelumme on Yrityssähköposti-palvelu Standard tai Standard Plus -lisenssillä ja laatikkokoolla 2–25 GB. Mitä tälle tapahtuu?
 • Nykyinen palvelumme koostuu Yrityssähköposti-, Työtila- ja/tai Toimistoviestintä-palvelusta. Mitä näille tapahtuu?
 • Kenelle muutoksesta ilmoitetaan?
 • Asiakasviesteissä mainitaan erilaisia verkkotunnukseen liittyviä lyhenteitä. Mitä nämä ovat ja mihin niitä tarvitaan?
 • Sonera ilmoitti uudistavansa käytössämme olevan Yrityssähköposti-, Työtila- ja/tai Toimistoviestintä-palvelun. Miksi päivitys tehdään?

  Päivitys on osa laajempaa Soneralla toteutettavaa palvelu- ja tuoteuudistusta, jonka tavoitteena on selkiyttää ja uudistaa palveluportfoliotamme vastaamaan paremmin asiakastarpeita. Uudistuksella ja siihen liittyvillä päivitystoimenpiteillä varmistamme, että asiakkaidemme käytössä olevat palvelut toimivat entistä paremmin ja tehokkaammin sekä integroituvat ja skaalautuvat digitalisaation kautta avautuviin uusiin mahdollisuuksiin.

  Nykyisten käytössänne olevien viestintäpalveluiden elinkaari on loppumassa, eikä niitä tulla enää kehittämään. Tilalle tulee pilvipalveluteknologiaan pohjautuvia, ominaisuuksiltaan laajempia ja tehokkaampia palveluita, jotka tarjoavat muun muassa rajattomasti tallennustilaa ja datan reaaliaikaista synkronointia. Pilvipalveluteknologia on edullista ja pilvessä toimivia ekosysteemeitä on helppo muovata uusiin tilanteisiin sopiviksi ilman suuria investointeja.

  Pilvipalveluteknologia edistää digitalisaation mahdollistamista yritysten toiminnassa. Digitaalisilla ratkaisuilla yrityksesi rutiinityöt vähenevät ja automatisoituvat. Voit ohjata ja valvoa laitteiden toimintaa etänä ja hyödyntää tietoa reaaliajassa. Asiakaslupaus on helpompi toteuttaa ja yrityksen tuottavuus paranee.

 • Olemme tyytyväisiä nykyiseen ratkaisuumme emmekä halua päivitystä. Voiko päivityksestä kieltäytyä?

  Palvelun elinkaari on loppumassa eikä jatkokehitystä enää tehdä, ja palvelut loppuvat. Vanhenevien palveluiden ylläpito on kallista ja vikaherkkyys kasvaa jatkuvasti. Koska emme voi enää taata palveluiden hyvää laatua ja toiminnallisuutta, päivitämme kaikkien asiakkaidemme viestintäpalvelut uusiin palveluihin ja nykyiset käytössänne olevat palvelut lopetetaan. Jos ette jostain syystä halua päivitystä, voitte toimitusehtojemme mukaisesti irtisanoa palvelunne. Huom! Pyydämme irtisanomaan palvelun ennen maaliskuuta 2017. Irtisanomisen voi tehdä Soneran sivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta tai soittamalla Soneran Yritysasiakaspalveluun p. 0200 18 818 (mpm/pvm, myös jonotusajalta), arkisin klo 8–16.30. Asioidessasi yhteydenottolomakkeen kautta, etene seuraavaa polkua pitkin:

  Palvelupyynnöt - Jatka tunnistautumatta (tai kirjaudu Yritysportaaliin) - Liittymien ja palveluiden muutokset ja irtisanomiset - Liittymän tai palvelun lopettaminen - Muutos koskee: Datanet-, Yritysinternet- tai muuta tietoliikenneratkaisua - Mitä liittymiä koskee: Jos tiedossasi on Yrityssähköposti-palveluanne koskeva H0xxxxx tunnus, anna tämä tunnus tähän ja kerro että Yrityssähköposti-palvelu halutaan irtisanoa, etkä halua päivitystä uuteen palveluun.

 • Milloin uudistus alkaa?

  Päivitysprojekti alkaa maaliskuun 2017 aikana. Uudistus etenee vaiheittain Soneran määrittelemien aikataulujen mukaisesti. Sonera ilmoittaa tarkemman päivitysaikataulun neljä (4) viikkoa ennen päivityksen aloitusajankohtaa. Päivitys tapahtuu toimistoajan ulkopuolella ja sen aikana voi esiintyä viiveitä sähköpostiliikenteessä. Sähköpostiliikenteestä riippuen viive voi olla muutamasta tunnista vuorokauteen. Kaikki viestit tulevat kuitenkin perille.

 • Kenelle muutoksesta ilmoitetaan?

  Kaikki palvelun päivitykseen liittyvät viestit lähetetään palvelun nimetylle pääkäyttäjälle. Päivityksen alettua ja valmistuttua myös palvelun loppukäyttäjiä tiedotetaan päivityksen etenemisestä ja tarvittavista toimenpiteistä. Katso tarkemmin kohta: Miten saamme tietoa uudistuksesta? Mistä tiedämme milloin päivitys alkaa tai on alkanut?

 • Voimmeko vaikuttaa päivityksen aikatauluihin?

  Lähtökohtaisesti ette voi vaikuttaa, koska päivitysprojekti vaatii tarkkaa aikatauluttamista ja etukäteissuunnittelua. 

 • Mitä päivitys vaatii meiltä?

  Lähtökohtaisesti päivitys ei vaadi teiltä toimenpiteitä ellei verkkotunnuksenne (nimipalvelunne, domain) ole jonkun muun kuin Soneran ylläpitämä. Verkkotunnuksen siirto Soneran ylläpitoon helpottaa suuresti päivitystyön loppuunsaattamista ja vähentää samalla teiltä vaadittavia toimenpiteitä. Tarjoamme päivityksessä verkkotunnuksensa Soneralle siirtäville asiakkaille yhden (1) vuoden kuukausimaksut ilmaiseksi. Tarjous koskee yhtä (1 kpl) verkkotunnusta Sonera DNS Primary -palvelusta eikä koske mahdollisia uusimismaksuja.  

  Jos verkkotunnuksenne on jonkun muun kuin Soneran ylläpidossa, tulette saamaan erillisiä sähköpostiviestejä, jotka sisältävät tarkat tiedot teiltä vaadittavista toimenpiteistä. Päivitystä varten teidän pitää mm. tilata toimenpiteitä verkkotunnuksenne ylläpitäjältä. Jos ette tiedä verkkotunnuksenne ylläpitäjää, voitte tarkistaa sen osoitteessa: http://centralops.net/co

  Kun päivitys on tehty, sähköpostiasetuksiin tarvitaan muutoksia, joita käyttäjän on itse tehtävä. Katso seuraava kysymys.

  HUOM! Päivitys edellyttää Y-tunnusta. Jos nykyinen palvelunne on hankittu henkilötunnuksella (HETU), emme voi päivittää palveluanne uuteen versioon. Palvelu joudutaan irtisanomaan, kun sitä ei enää tuoteta. Tässä tapauksessa vastaatte itse mahdollisesta siirtymisestä toiseen palveluun ja tallennetun datan talteenotosta myöhempää käyttöä varten. Otattehan yhteyttä Soneran Yritysasiakaspalveluun p. 0200 18 818 (mpm/pvm, myös jonotusajalta), arkisin klo 8–16.30, jotta palvelu voidaan siirtää Y-tunnukselle. 

 • Miksi käyttäjän täytyy päivittää itse uuden sähköpostiohjelman asetuksia? Miten päivitys tehdään?

  Alla on lueteltu asioita, joita emme voi tehdä puolestanne.

  • Jos käytössänne on IMAP-palvelinosoite, pitää se muuttaa. Katso tarkemmat tiedot alempaa.
  • POP- ja IMAP-käyttäjille suositellaan uuden rinnakkaisen tilin luomista O365-tiedoilla. Kun tiedot ovat siirtyneet, vanha tili voidaan poistaa.
  • Exchange-käyttäjät voivat luoda uuden tilin Outlook-profiiliinsa automaattisella tilinmääritystoiminnolla.

  Microsoftin sivustolta löydätte ohjeita siitä, miten sähköpostiohjelman asetuksia (esim. Outlook) muutetaan.

  Mobiililaitteiden sähköpostiasetuksista löytyy lisätietoa myös Microsoftin sivustolta.

  Muistattehan, että Sonera Käyttötuki palvelee teitä ongelmatilanteissa, p. 0600 15500 (2,25 €/min + pvm/mpm, alv. 24 %, arkisin 8–20, lauantaisin 9–16.30).

 • Mitä ovat IMAP- ja POP-käyttäjien palvelinosoitteet? Miksi niitä pitää muuttaa?

  IMAP- ja POP-käyttäjien osalta seuraavat palvelimet pitää muuttaa:

  POP3
  Palvelin: outlook.office365.com
  Portti: 995
  Salaus: SSL/TLS

  IMAP4
  Palvelin: outlook.office365.com
  Portti: 993
  Salaus: SSL/TLS

  SMTP
  Palvelin: smtp.office365.com
  Portti: 587
  Salaus: STARTTLS

  Voit tarkistaa aikaisempia IMAP- ja POP-asetuksia Yrityssähköposti-palvelun sähköpostitilin asetuksista.

 • Mitä postipalvelinta käytetään jatkossa monitoimilaitteissa skannausten sähköpostituksissa?

  Postipalvelinta smtp.office365.com. Lisätietoja ja ohjeet löydät englanniksi Microsoftin sivustolta.

 • Onko webmail käytössä kaikilla asiakkailla?

  Kyllä, webmail on käytössä kaikilla asiakkailla.

 • Emme halua/voi siirtää verkkotunnustamme Soneran ylläpitoon. Miten toimimme, jotta päivitys voidaan tehdä?

  Katso aikaisempi kohta Mitä päivitys vaatii meiltä?

 • Muuttuvatko palvelun kirjautumistiedot? Mistä löydän uuden palvelun ja miten kirjaudun siihen?

  Päivityksen myötä käyttöönne tulee uusi palvelu, jonka kirjautumistunnukset olisi tietoturvasyistä hyvä vaihtaa ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Uuteen palveluun, jonka kirjautumistunnukset lähetetään teille sähköpostitse, kirjaudutaan sisään osoitteessa: https://portal.office.com.

  Katso alta ohjevideo uuteen sähköpostipalveluun kirjautumisesta.

 • Käytämme nykyisessä palvelussamme myös alidomaineja – mitä niille tapahtuu päivityksessä?

  Alidomainit kytketään uuteen palveluun samaan tapaan kuin ne ovat nykyisessäkin palvelussa.

 • Miten kaikki sähköpostin kansiot saa näkyviin?

  Merkitsemällä halutut kansiot suosikeiksi kansioasetuksissa. 

 • Miten saamme tietoa uudistuksesta? Mistä tiedämme milloin päivitys alkaa tai on alkanut?

  Sonera lähetti tammikuussa 2017 palvelun/palveluiden nimetylle pääkäyttäjälle ensimmäisen viestin päivitykseen liittyen. Tässä kirjeessä kerroimme yleisellä tasolla tulevasta uudistuksesta ja sen aikatauluista. Varsinaisen päivitysprosessin aikana asiakkaan nimetylle pääkäyttäjälle, ja joissain tapauksissa myös palvelun käyttäjille, lähetetään viestejä prosessin etenemisestä. Alla näet järjestyksen ja aikataulun jokaiselle viestille:

  Ensimmäinen viesti: Tammikuussa 2017 lähetetty yleinen viesti.

  Toinen viesti: Lähetetään kuukausi ennen päivityksen alkua. Esim. jos palvelunne päivitys on aikataulutettu päivämäärälle 28.3.2017, saatte toisen viestin 28.2.2017.

  Kolmas viesti: Lähetetään viikkoa ennen päivityksen alkua. Esim. jos palvelunne päivitys on aikataulutettu päivämäärälle 28.3.2017, saatte kolmannen päivitysviestin 21.3.2017.

  Neljäs viesti: Lähetetään kaikille palvelun käyttäjille päivityspäivänä. Esim. jos palvelunne päivitys on aikataulutettu päivämäärälle 28.3.2017, tämä viesti saapuu käyttäjän nykyiseen sähköpostilaatikkoon 28.3.2017. Tämä on viimeinen viesti vanhaan sähköpostilaatikkoon ennen kuin sen toiminta lakkaa. 

  Kerromme viestissä, 

  • sähköpostien ja muiden tärkeiden tietojen siirron olevan käynnissä. Siirtoon voi mennä jopa 24 tuntia ennen kuin kaikki tiedot on siirretty. 
  • mistä uusi palvelu löytyy ja annamme uudet kirjautumistiedot. Käyttäjälle lähetetään viesti uuteen sähköpostilaatikkoon kun siirto on kokonaisuudessaan valmis. Viimeisen viestin jälkeen kaikki uudet viestit lähetetään uuden palvelun sähköpostilaatikkoon.

  Viides viesti: Lähetetään kaikille palvelun käyttäjille kun siirto on valmis. Viestissä kerromme, että siirto on valmis ja annamme vinkkejä sekä ajankohtaista tietoa uuden palvelun ominaisuuksista

 • Toimiiko uusi palvelu tietokoneessani?

  Katso palvelun tarkemmat vaatimukset Microsoftin sivustolta.

 • Minulla on Mac. Voinko silti käyttää Office 365 -palvelua?

  Ks. edellinen kohta.

 • Miten uudistus tehdään?

  Päivitys tehdään niin sanottuna massapäivityksenä, joka tarkoittaa suuren asiakasmäärän palvelupäivitystä samanaikaisesti. Teemme valmistelevat toimenpiteet etukäteen niin pitkälle kuin mahdollista, jotta itse päivitys saadaan tehtyä nopeasti ja tehokkaasti. 

  Päivityksen kestoon vaikuttavat palvelun käyttäjämäärä (sähköpostilaatikoiden määrä), käytössä oleva data sekä mahdolliset jakelulistat. 

  Jos verkkotunnuksenne ei ole Soneran ylläpidossa, päivitys tulee vaatimaan teiltä toimenpiteitä (katso myös aikaisempi kohta: Mitä päivitys vaatii meiltä?).

  Saatte Soneralta sähköpostiviestejä, joissa pyydämme toimimaan seuraavasti: 

  1. vaihe: verkkotunnuksen omistajuus vahvistetaan (tämä tehdään koodin avulla, jonka Sonera toimittaa välitettäväksi verkkotunnuksen ylläpitäjälle. Ko. tieto lisätään verkkotunnuksen nimipalvelutietoihin).

  2. vaihe: sähköpostit ohjataan uuteen palveluun (verkkotunnuksen tietoihin lisätään sähköpostin käyttöönoton vaatimat määrittelyt, jotka Sonera toimittaa edelleen verkkotunnuksen ylläpitäjälle).

  3. vaihe: tehdään loput määrittelyt palvelun vaatimaa käyttöönottoa varten.

 • Mitä tapahtuu jos en toimi pyytämällänne tavalla nimipalvelutietojen (verkkotunnus) osalta?

  Emme voi päivittää palveluanne uuteen versioon. Palvelu joudutaan irtisanomaan, kun palvelua ei enää tuoteta. Tässä tapauksessa vastaatte itse mahdollisesta siirtymisestä toiseen palveluun. Myös nykyiseen palveluun tallennetun datan talteenotto myöhempää käyttöä varten on teidän vastuullanne. 

 • Miten käytössäni olevan datan käy tässä päivityksessä?

  Huolehdimme päivityksessä, että kaikki palveluun tallennettu data kuten sähköpostikansiot ja -viestit, yhteystiedot ja jakelulistat, kalenteri sekä tehtävät ja säännöt siirretään uuteen palveluun. Mitään dataa ei häviä.

 • Kuka auttaa minua päivityksessä?

  Sonera Käyttötuki auttaa teitä mahdollisissa kysymyksissä päivitykseen liittyen, p. 0600 15500 (2,25 €/min + pvm/mpm, alv. 24 %, arkisin 8–20, lauantaisin 9–16.30. Päivityksen aikaiset ongelmat eivät ole todennäköisiä, mutta jos niitä kuitenkin ilmenee, ottakaa yhteys Käyttötukeen.

 • Muuttuuko hinta?

  Päivitys muuttaa nykyistä kuukausilaskutustanne ja uusi kuukausihinta tulee voimaan päivitysajankohtaa seuraavan kuukauden alusta. Tarkemmat tiedot ja hinnat ovat nähtävissä tämän sivuston lopussa. 

  Jos nykyiseen palveluunne on liitetty Soneran ylläpidossa oleva verkkotunnus, on tämä verkkotunnus teille maksuton (ei koske uusimismaksuja) yhden (1) vuoden palvelun päivityksestä eteenpäin. Tämän jälkeen verkkotunnus muuttuu maksulliseksi silloisen voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

  Huom! Tarjoamme kaikille päivitettäville asiakkaille nykyisen palvelun viimeisen laskutuskuukauden veloituksetta.

  Laskutustapa muuttuu toistaiseksi maksuttomalla paperilaskulla toimivaksi. Teknisistä syistä johtuen emme voi vielä lähettää sähköisiä laskuja, emmekä yhdistää niitä samalle laskulle muiden palveluidemme kanssa. Microsoft Online -palveluiden laskuttajana toimii yhteistyökumppanimme Arvato Finance. 

 • Miksi uusi palvelu ei ole identtinen nykyisen palvelumme kanssa? Emme tarvitse muita ominaisuuksia kuin sähköpostin.

  Pyrimme päivityksen yhteydessä huomioimaan nykyisen käytössänne olevan palvelun ominaisuuksia ja lisenssejä. Varmistamme, ettei mikään nyt käytössä olevista ominaisuuksista tipu pois. Näin ollen valitsemme teille uudeksi palveluksi sellaisen version, joka sisältää myös nykyisiä käytössänne olevia ominaisuuksia. Emme voi käyttäjäkohtaisesti määritellä jokaiselle käyttäjälle erilaista pakettia, vaan valitsemme kaikille yrityksenne käyttäjille saman palveluversion mukaisen palvelun. Päivityksen jälkeen voitte muuttaa palveluversioita käyttäjätarpeiden mukaan. Saatte apua palveluversioiden muuttamiseen Sonera Käyttötuen kautta. Katso tarkemmat tiedot palveluversioista tämän sivuston lopusta.

 • Miten uusi palvelu eroaa vanhasta – mitä saan enemmän, mitä vähemmän?

  Sonera Yrityssähköposti on palveluna yrityksille tarjottava monipuolinen sähköposti-, kalenteri- ja yhteystietopalvelu työyhteisön tehokkaaseen sähköiseen viestintään sekä ajan- että tehtävänhallintaan. Palvelu on Soneran ylläpitämä palvelu. Se perustuu markkinajohtaja Microsoftin Exchange 2013 -ohjelmistoon. Palvelun elinkaari on loppumassa eikä palvelua enää kehitetä. 

  Exchange Online on huoleton, turvallinen ja nykyaikainen pilvipohjainen sähköpostiratkaisu yrityksille. Teetpä sitten töitä kotoa, mökiltä tai lähdet työmatkalle ulkomaille – sähköposti kulkee aina mukanasi reaaliaikaisesti. Exchange Online on tietoturvallinen, sillä haittaohjelmien torjunta ja roskapostisuodatus suojaavat sähköpostilaatikoitasi. Tietojasi suojaavat myös maailmanlaajuisesti hajautetut palvelimet ja ensiluokkaiset järjestelmäpalautusominaisuudet. Ratkaisua on helppo ylläpitää ja käyttää. Automaattiset korjaukset ja päivitykset säästävät aiemmin järjestelmän ylläpitoon tarvittua aikaa ja vaivaa. Käyttäjillä on käytettävissä suora arkisto, jotta he voivat säilyttää kaikki tärkeät tietonsa samassa paikassa. Outlook-integroinnin ansiosta ratkaisu mahdollistaa sähköpostin käytön silloinkin, kun verkkoyhteyttä ei ole. Palvelu on Microsoftin ylläpitämä ja perustuu Microsoft Exchange Online -pilvipalveluun. Exchange Online sisältyy Office 365 -palveluun mutta on myös hankittavissa erikseen.

  Microsoft Office 365 sisältää toimistotyöhön pilvipalveluna tarjottavat sähköiset työvälineet: sähköpostit, kalenterit, tiimityön välineet, kontaktienhallinnan sekä toimisto-ohjelmat ja näihin liittyvän tiedonhallinnan. Palvelusta on valittavissa erikokoisille yrityksille soveltuvat palvelupaketit. Koska Office 365 on pilvipohjainen, sovelluksia ja tiedostoja voi käyttää lähes missä ja milloin vain, melkein millä laitteella tahansa. Käytössä ovat aina päivitetyt versiot sovelluksista. Palvelunkäyttäjien läsnäolo- ja tavoitettavuustiedot ovat nopeasti saatavilla, mikä helpottaa keskinäistä yhteydenpitoa.  

  Katso tarkemmat tiedot palveluversioista tämän sivuston lopusta. 

 • Voiko pääkäyttäjä hallita itse kaikkea (esim. tilejä) uudessa palvelussa?

  Kyllä voi, sillä päivityksen yhteydessä yrityksen pääkäyttäjä saa käyttöönsä kaikki palvelun hallintaoikeudet- ja työkalut. Sonera Sovelluskaupan kautta pääkäyttäjä pääsee ylläpitämään lisenssimääriä, jotka ovat laskutuksen peruste. 

  Microsoftin Online-palveluita hallinnoidaan Microsoft Online Portalin (MOP) kautta ja siihen kaikilla pääkäyttäjillä on jo oikeudet. Portaalissa voi muun muassa tehdä muutospyyntöjä käyttäjätietoihin. Lisätietoja pääkäyttäjän roolista löydät englanniksi täältä

  Tutustu Office 365 -palvelun ohjeisiin osoitteessa www.sonera.fi/yrityksille/office365. Sonera Käyttötuesta saat myös tukea Office 365 -palvelun käyttöönottoon.

  Nimipalveluun lisättävät tietueet

  Office 365 -palvelun asianmukaisen toimivuuden takaamiseksi pitää verkkotunnuksen tietoihin lisätä vielä seuraavat tietueet:

  • enterpriseenrollment CNAME enterpriseenrollment.manage.microsoft.com
  • enterpriseregistration CNAME enterpriseregistration.windows.net
  • lyncdiscover CNAME webdir.online.lync.com
  • msoid CNAME clientconfig.microsoftonline-p.net
  • sip CNAME sipdir.online.lync.com
  • _sipfederationtls._tcp SRV 100 1 5061 sipfed.online.lync.com
  • _sip._tls SRV 100 1 443 sipdir.online.lync.com
 • Olen palvelun pääkäyttäjänä saanut päivitykseen liittyen erilaisia käyttäjätunnuksia. Mihin näitä käyttäjätunnuksia käytetään ja mikä on niiden käyttötarkoitus?

  Pääkäyttäjillä on useampi tunnus eri käyttötarkoituksiin. Alla näet kunkin tunnuksen käyttötarkoituksen:

  Sonera Sovelluskauppa -tunnuksia (yleensä sähköpostiosoitteenne) käytetään muun muassa laskutukseen liittyvissä asioissa. Näillä tunnuksilla ylläpidätte pääkäyttäjänä tarvitsemaanne lisenssimäärää, joka on laskutuksen peruste.

  Pääkäyttäjänä olette saaneet Office 365 -palvelun admin-tunnukset, (muotoa admin@jotain.onmicrosoft.com) jotka tarvitsette Microsoft Online Portaalia varten (palvelun hallintaportaali). Tarkempia tietoja pääkäyttäjän roolista saatte Microsoftin-sivuilta.

  Sähköpostitilin-tunnukset tarvitsette sähköpostin käyttöä varten. Nämä tunnukset löydätte erillisestä viestistä, joka lähetetään teille kun päivitys on käynnissä.

 • Käytän nykyisessä Yrityssähköposti-palvelussani Soneran kautta hankittua sähköpostin salaus -palvelua. Säilyykö tämä ominaisuus myös Office 365 / Exchange Online -palvelussa?

  Kyllä. Office 365 / Exchange Online -palvelussa voit käyttää sähköpostin salausta kuten aikaisemminkin. Sonera Käyttötuesta voit pyytää ohjeita sähköpostin salaukseen.

 • Käytössämme on Yrityssähköposti-palvelu ja siinä eritasoisia lisenssejä käyttäjätarpeen mukaan – miten nämä muuttuvat päivityksen myötä?

  Pyrimme päivityksen yhteydessä huomioimaan nykyisen käytössänne olevan palvelun ominaisuudet ja lisenssit (käyttäjät). Varmistamme, ettei mikään nyt käytössä olevista ominaisuuksista tipu pois. Näin ollen valitsemme teille uudeksi palveluksi sellaisen version, joka sisältää myös nykyisiä käytössänne olevia ominaisuuksia. Emme voi käyttäjäkohtaisesti määritellä jokaiselle käyttäjälle erilaista pakettia, vaan valitsemme kaikille yrityksenne käyttäjille saman palveluversion mukaisen palvelun. Päivityksen jälkeen voitte muuttaa palveluversioita käyttäjätarpeiden mukaan. Saatte apua palveluversioiden muuttamiseen Sonera Käyttötuen kautta. 

  Jäädytämme nykyisen palvelunne seitsemän (7) vuorokautta ennen aikataulutettua päivitystä. Tämän jälkeen palveluun ei voi tehdä enää mitään muutoksia, mutta se toimii muutoin ennallaan. Muistakaa siis tehdä muutokset ennen jäädytystä. Jos teillä on turhia lisenssejä käytössänne, nekin olisi hyvä poistaa jäädytyskautta. Katso tarkemmat tiedot palveluversioista tämän sivuston lopusta. 

 • Toimiiko käytössämme oleva mahdollinen AD-synkronointi päivityksen jälkeen?

  Kyllä. Active Directory (AD) voidaan linkittää Office 365 -palveluun, mutta tämä voidaan tehdä vasta päivityksen jälkeen.

  Lisätietoja Microsoftin sivustolta.

 • Missä palvelinkeskukset sijaitsevat? Ovatko ne EU:n sisällä?

  Palvelimet sijaitsevat EU:ssa. Lisätietoa asiasta löydät Microsoftin sivustolta.

 • Yrityksellämme on myös Toimistoviestintä- (Lync) ja/tai Työtila (SharePoint) -palvelut Soneralta käytössä. Mitä näille tapahtuu?

  Uudistuksen yhteydessä myös nämä palvelut päivitetään uuteen palveluun. Uuden, korvaavan Office 365 -palvelun kautta käytössänne on entistä laajemmat ominaisuudet. Tutustu Office 365 -palveluun tarkemmin suomeksi Soneran sivuilla ja/tai englanniksi Microsoftin sivuilla.

 • Tuleeko Lync-käyttäjien ottaa muutos jotenkin huomioon?

  Kyllä, Lync-kalenterikutsut, jotka on lähetetty ennen päivitysajankohtaa ja ajoittuvat päivitysajankohdan jälkeiseen aikaan, tulee luoda uudestaan.

 • Voiko Lyncin pikaviestintää käyttää yrityksen ulkopuolisten kanssa viestittäessä?

  Kyllä, Office 365 -palvelu mahdollistaa julkisen yhdistämisen, jolloin sitä voi käyttää myös oman organisaation ulkopuolisten käyttäjien kanssa.

  Alempana olevista taulukoista näette nykyisten ja uusien palveluiden ominaisuudet ja hinnat.

 • Nykyinen palvelumme on Yrityssähköposti-palvelu Perus/Basic-lisenssillä, laatikkokoot 2–25 GB. Mitä tälle tapahtuu?

  Jos käytössänne on tällä hetkellä Sonera Yrityssähköposti-palvelu Perus/Basic-lisenssillä ja laatikkokoolla 2–25GB, palvelunne päivitetään Exchange Online Plan -palveluun. Huomioikaa kuitenkin, että mikäli yrityksellänne on nykyisessä palvelussa käytössä myös laajemmat lisenssit Standard tai Standard Plus, nykyinen palvelunne päivitetään Office 365 Business Premium -palveluun. 

  Katso alta miten palvelunne sisältö muuttuu Perus/Basic Yrityssähköpostista Exchange Online Plan -palveluun. Päivityksen jälkeen voitte vaihtaa palvelupaketteja käyttäjäkohtaisen käyttötarpeen mukaan. (Laajempi Office 365 -palvelu) 

  Exchange Online (Plan 1) -palvelun hinta on 3,60 €/käyttäjä/kk (alv 0%).

    Nykyinen palvelunne Uusi palvelu
  Lisenssi Yrityssähköposti-palvelu Perus/Basic Exchange Online Plan 1
  Sähköpostilaatikon koko 2, 10 tai 25 GB 50 GB
  Selainkäyttö, Outlook Web Access, OWA Kyllä Kyllä
  Outlook-lisenssi Ei Ei
  Jaettu kalenteri Kyllä Kyllä
  Jaetut kontaktit ja tehtävälistat Ei Kyllä
  Office-verkkosovellukset (Word, Excel, Powerpoint) Ei Ei
  Office-työpöytäsovellukset Ei Ei
  1 Tt tallennustilaa pilvestä (OneDrive for Business) Ei Ei

  Jos yrityksellänne on toimintolaatikoita, ne päivitetään myös Exchange Online -palveluun.

 • Nykyinen palvelumme on Yrityssähköposti-palvelu Standard tai Standard Plus -lisenssillä ja laatikkokoolla 2–25 GB. Mitä tälle tapahtuu?

  Jos käytössänne on Sonera Yrityssähköposti -palvelu Standard tai Standard Plus 2–25GB, palvelunne päivitetään Office 365 Business Premium -palveluun. Katso alla olevasta taulukosta miten palvelunne sisältö muuttuu. Päivityksen jälkeen voitte vaihtaa palvelupaketteja käyttäjäkohtaisen käyttötarpeen mukaan muihin Soneran kautta tarjolla oleviin laajempiin tai ominaisuuksiltaan kevyempiin Microsoft Online -palveluihin.

  Office 365 Premium -palvelun hinta on 9,90 €/käyttäjä/kk (alv 0%).

    Nykyinen palvelunne Nykyinen palvelunne Uusi palvelu
  Lisenssi Yrityssähköposti-palvelu Standard Yrityssähköposti-palvelu Standard Plus Office 365 Business Premium
  Sähköpostilaatikon koko 2, 10 tai 25 GB 2, 10 tai 25 GB 50 GB
  Selainkäyttö, Outlook Web Access, OWA Kyllä Kyllä Kyllä
  Outlook-lisenssi Ei Kyllä Kyllä
  Jaettu kalenteri Kyllä Kyllä Kyllä
  Jaetut kontaktit ja tehtävälistat Kyllä Kyllä Kyllä
  Office-verkkosovellukset (Word, Excel, Powerpoint) Ei Ei Kyllä
  Office-työpöytäsovellukset Ei Ei Kyllä
  1 Tt tallennustilaa pilvestä (OneDrive for Business) Ei  Ei  Kyllä
  Verkkokokoukset (Skype for Business) Ei  Ei Kyllä
  Sivustotyökalu intra- ja extranet-sivustoille (SharePoint Online) Ei Ei Kyllä

  Jos yrityksellänne on toimintolaatikoita, ne päivitetään myös Office 365 Business Premium -palveluun.

 • Nykyinen palvelumme koostuu Yrityssähköposti-, Työtila- ja/tai Toimistoviestintä-palvelusta. Mitä näille tapahtuu?

  Jos käytössänne on Sonera Yrityssähköposti-, Työtila- ja/tai Toimistoviestintä-palvelu, palvelunne päivitetään Office 365 Business Premium -palveluun. Päivityksen jälkeen voitte vaihtaa palvelupaketteja käyttäjäkohtaisen käyttötarpeen mukaan muihin Soneran kautta tarjolla oleviin Microsoft Online -palveluihin.

 • Kenelle muutoksesta ilmoitetaan?

  Kaikki palvelun päivitykseen liittyvät viestit lähetetään palvelun nimetylle pääkäyttäjälle. Palvelun loppukäyttäjälle tiedotetaan päivityksen etenemisestä ja tarvittavista toimenpiteistä myös sinä päivänä jolloin päivitys tehdään sekä päivityksen valmistuttua. Katso tarkemmin kohta: Miten saamme tietoa uudistuksesta? Mistä tiedämme milloin päivitys alkaa tai on alkanut?  

 • Asiakasviesteissä mainitaan erilaisia verkkotunnukseen liittyviä lyhenteitä. Mitä nämä ovat ja mihin niitä tarvitaan?

  Alla olevasta listasta löydät selitykset lyhenteille.

  • Tyyppi määrittää minkälaisesta tietueesta on kyse
  • Prioriteetti: Jos toimialueessa on useita MX-tietueita, postitusohjelman on tiedettävä, mitä niistä käytetään. MX-tietueiden prioriteetti määritetään ensisijaisuuskentän avulla. Kun MX-tietue luodaan, useimmat DNS-isännöintipalvelut edellyttävät, että tietueelle määritellään myös ensisijaisuusnumero. Joissakin palveluissa kentän nimenä voi olla Preference (Ensisijaisuus), toisissa se voi olla Priority (Prioriteetti). Joskus prioriteetti määritetään numeroina, toisinaan taas valintoina Low (Pieni), Medium (Normaali) ja High (Suuri). Jos MX-tietueita on vain yksi, prioriteetti- tai ensisijaisuusarvoksi käy mikä tahansa arvo. Jos käytössäsi on useita MX-tietueita, joista yhtä käytetään esimerkiksi toimialueen omistajuuden vahvistamiseen ja toista postin reitittämiseen, pitää varmistaa, että reititykseen tarkoitetulla MX-tietueella on suurempi prioriteetti. Koska posti toimitetaan postipalvelimeen pienimmän ensisijaisuusnumeron (eli suurimman prioriteetin) perusteella, on postin reititykseen käytettävän MX-tietueen ensisijaisuusnumeron oltava mahdollisimman pieni (yleensä 0). Määritä siis esimerkiksi postin reititystietueen numeroksi 0 ja toimialueen omistajuuden vahvistustietueen numeroksi 10. Jos DNS-isännöintipalvelussa on käytössä vaihtoehdot Low (Pieni), Medium (Normaali) ja High (Suuri), määritä postinreititystietueen prioriteetiksi Suuri ja toimialueen omistajuuden vahvistustietueen prioriteetiksi Pieni.
  • Isäntänimi tai alias on yrityksen nimi
  • Arvo määrittää sen mitä tietue palauttaa kyselyn tekijälle
  • TTL on välimuistissapitämisaika (Time to Live, TTL), jonka DNS-palvelimen sallitaan säilyttää DNS-tietuetta. Kun yksi DNS-palvelin pyytää jotain tiettyä DNS-tietuetta toiselta palvelimelta, tulee vastauksen mukana TTL, joka siis kertoo miten pitkään tietuetta pyytänyt palvelin saa säilyttää kyseistä tietuetta ennen kuin se pitää pyytää uudelleen. Mikäli käytetään lyhyitä TTL-arvoja, kohdistuu nimipalvelimeen enemmän verkkoliikennettä, mutta tällä saavutetaan hyvin nopeasti päivittyviä DNS-tietoja. Tämä on hyödyllistä sellaisina hetkinä, kun esimerkiksi domain-nimi siirretään nimipalvelimelta toiselle.
  • MX-tietue (Mail Exchange record) liittyy oleellisesti verkkotunnukseen liitettyihin sähköposteihin. MX-tietue tarvitaan ohjaamaan sähköpostiliikennettä eri toimialuepalvelimille.
  • TXT on tietueen osoittama vapaateksti tietue (Text record). TXT-tietue on nimenomaisesti tekstiä, jota voidaan lisätä verkkotunnuksen DNS tietoihin. Tämän lisätyn tekstin pohjalta voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisia varmennuksia ulkoisista palveluista. Yksi yleisimmistä varmennuksista on SPF-tietue, jota hyödynnetään sähköpostien sallittujen lähettäjien varmentamiseen.
  • CNAME (Canonical Name record) ohjaa verkkotunnuksen alidomainin liikenteen johonkin toiseen verkkotunnukseen tai sen alidomainiin.
  • Autodiscover-tietuetta tarvitaan, jotta Outlook-sovellukset ja Active Sync -päätteet löytävät palvelinasetukset automaattisesti.

Tukikanavat ongelmatilanteissa

 • Sonera Käyttötuki
 • Pääkäyttäjätuki
 • Sovelluskaupan asiakastuki yrityksille
 • Sonera Käyttötuki

  Sonera Käyttötuki on valtakunnallinen tietotekniikan asiantuntija, joka auttaa puhelimitse ja paikan päällä mm. tietokoneisiin, älypuhelimiin ja ohjelmistoihin liittyvissä asennus-, käyttö- ja ongelmatilanteissa. Sonera Käyttötuki palvelee teitä numerossa 0600 15500 (2,25 €/min + pvm/mpm, alv. 24 %, arkisin 8–20 ja lauantaisin 9–16.30). Lisätietoja osoitteesta www.sonera.fi/yrityksille/tuki.

 • Pääkäyttäjätuki

  Pääkäyttäjätuki tukee asiakkaita erilaisissa käyttöönottoon liittyvissä ongelmissa kuten tunnusten rekisteröinnissä, palveluun kirjautumisessa ja hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Pääkäyttäjätuki palvelee teitä numerossa 020 690 290 (mpm/pvm) arkipäivisin klo 8–17.

 • Sovelluskaupan asiakastuki yrityksille

  Voit soittaa meille arkipäivisin klo 8–17 numeroon 0203 44590 (mpm/pvm).

   

  Office 365 -palvelusta saat lisätietoa Soneran tai Microsoftin sivustolta.