Domännamn

Skaffa en egen adress för ditt företags webbsidor eller enhetliga e-postadresser till arbetstagarna i din firma.

Behöver du ett domännamn för ditt företag?

Med Sonera Domännamnstjänst registrerar du ett domännamn för ditt företag. Du använder det i ditt företags webb- och e-postadresser. Hos oss får du nu även officiella .ax- och .fi-domännamn.

Registrera ett nytt domännamn

Via Sonera kan du registrera över 1000 olika nätändelser, t.ex. .fi, .ax, .com, .net, .org, .eu, .biz, .info eller .mobi.

Kontrollera om det domännamn du önskar är ledigt och beställ det i vår webbutik.

Registrera domännamn (FI)

Flytta över ditt nuvarande domännamn

Flytta ditt domännamn från en annan operatör till Soneras administration. Soneras experter sköter registreringen av domännamnet och administrationen. Tjänsten är enkel och bekymmersfri för dig.

Flytta över domännamn (FI)

Uppdatera ditt nuvarande domännamn

Har du redan Soneras domännamnstjänst? Du kan uppdatera ditt befintliga domännamn via oss.

 

Uppdatera domännamn (FI)

Behöver du hjälp med att skaffa ett domännamn?

Lämna kontaktbegäran

Varför domännamn?

Yhtenäinen verkkotunus

Enhetlig företagsbild

Med enhetliga ändelser på e-postadresser och med vald webbadress skapar du en pålitligare och enhetligare företagsbild.

Hos oss får du också officiella .fi-domännamn.

Helppous

Enkelt och bekymmersfritt

Soneras experter sköter registreringen av domännamnet och administrationen. Du kan också flytta över ditt befintliga domännamn. Tjänsten fungerar pålitligt även i utlandet och idrifttagningen förutsätter inga investeringar i hård eller mjukvara. Med expressregistrering får du ett domännamn redan inom en (1) vardag.

Sopiva Verkkotunnus

Välj önskat domännamn

Det finns gott om olika domännamn. Valbara ändelser är bl.a. .fi, .com, .net, .org, .eu, .biz, .info och .mobi. Sonera är officiell domänförmedlare av .ax- och .fi-domännamn.

Verkkotunnus uudelleenohjaus

Domännamn utan webbsidor?

Har ditt företag ingen egentlig webbplats eller webbutik? Med Domain-redirect kan domännamnet styras exempelvis till företagets Facebook-sidor.

Officiell förmedlare av .fi-domännamn

Sonera är officiell förmedlare av .fi- och .ax-domännamn. Från och med den 5 september kan registrering av nya och förnyande av tidigare registrerade domännamn bara göras via en officiell förmedlare av domännamn.

 

Tjänstealternativ

 

DNS-Primary

DNS Primary

Sonera administrerar företagets alla namnservrar för domännamnet.

DNS-Secondary

DNS Secondary

Företaget eller dess samarbetspartner administrerar den primära namnservern, Sonera de sekundära namnservrarna.

Verkkotunnusparkki

Domain Parkki

I Domain Parkki kan du registrera eller flytta över ett domännamn som inte är i aktivt bruk.

Extra säkerhet för ditt domännamn

SSL-Servercertifikat

Med ett Sonera SSL-certifikat säkerställer du att din internettrafik hålls informationssäker.

Närmare information om SSL-certifikat.

Digital underskrift

Digital underskrift innebär utökad säkerhet för domännamnet. Med tjänsten säkrar du äktheten på domäntjänstförfrågningar, vilket ökar domännamnets informationssäkerhet. Går att få till .fi- och .eu-domännamn.

Whois-skydd

Med Whois-skydd ser du till att det inte går att få fram t.ex. namn, adress eller e-postadress för domännamnets ägare från den allmänna domännamnsinformationen. Skyddet går att få till domännamn med ändelsen .com, .net, .org, .biz och .info. Skyddet förnyas automatiskt varje år.