Sonera Etämittaus

Sonera Etämittaus on terveydenhuollon tarpeisiin suunniteltu etämittausjärjestelmä. Etämonitoroinnin avulla potilastietojen seuraaminen on helppoa ja turvallista.

Etämittauksella apua kotihoitoon

Miten varmistat, että potilas noudattaa sairaalajakson jälkeen omahoitosuunnitelmaansa? Miten seuraat tietoja hänen tilastaan kotiutuksen jälkeen? Miten sinulla on jo valmiina luotettavat tiedot potilaan kotimittauksista, kun hän saapuu kontrollikäynnille?

Palvelumme avulla sinäkin saat automaattisesti potilaan tekemät mittaustulokset ja sairaalassa tapahtuvien kontrollikäyntien määrää voidaan vähentää. Myös potilaan turvallisuuden tunne paranee, kun hän tietää, että ammattilaiset seuraavat hänen toipumistaan myös kotona. 

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Eksote otti Etäseurannan pilottikäyttöön

Etäseurannalla tavoitellaan sairaalapäivien ja kontrollikäyntien vähentämistä.

Lue lisää

Miksi Sonera Etämittaus?

Nopea reagointi

Kun seuraat jatkuvasti kotiutetun potilaan tilaa, voit myös reagoida välittömästi. Jokaisella potilaalle voidaan määritellä henkilökohtaiset hälytysrajat.

Automaattisuus

Ei enää papereita eikä turhia kontrollikäyntejä. Kotona tehdyt mittaukset välittyvät automaattisesti hoitavalle taholle.

Mittaustulosten selkeä yhteenveto

Potilaan trenditiedot ja yksittäiset tulokset esitetään selkeässä muodossa. Palvelu seuraa esimerkiksi painoa, verenpainetta, pulssia ja happisaturaatiota.

Tutustu muihin digitaalisen terveydenhuollon ratkaisuihin

Sonera Terveys

Sonera Terveys tarjoaa monipuolisia palveluita terveydenhuoltoon: niin viestintään, valvontaan kuin myös seurantaan. Palvelut skaalautuvat aina pienyrityksistä suuriin ja kunnallisiin tarpeisiin.

Tutustu

Sonera Vihko

Sonera Vihko on hoitotyön, kotihoidon ja vanhustyön viestintään kehitetty ratkaisu. Matalan kynnyksen viestikanava hoitohenkilökunnan sisäiseen käyttöön sekä yhteydenpitoon potilaisiin sekä heidän omaisiinsa.

Tutustu