Lankaliittymät jäävät pian historiaan

Kiinteän lankapuhelinverkon teknologia lähestyy elinkaarensa loppua.

Kiinteän lankapuhelinverkon teknologia lähestyy elinkaarensa loppua. Teknologisen tuen ja laitteiden saatavuus maailmalla on heikentynyt ja uhkaa loppua kokonaan lähitulevaisuudessa vaarantaen perinteiseen lankatekniikkaan perustuvien palveluiden häiriöttömän toimivuuden. Palvelujen käyttömahdollisuuksien supistuessa ja käytettävyysriskin kasvaessa olemme käynnistäneet yhdessä yritysasiakkaittemme kanssa toimet palvelujen siirtämiseksi mobiili- ja internetpohjaisiin palveluihin. Haluaisimme, että asiakkaanamme liittyisit tähän joukkoon.

Jätä yhteydenottopyyntö

Huomioithan että Yrityspuhelin-, ISDN-, ja Järjestelmäliittymien uusmyynti sekä kaikki liittymien muutosmahdollisuudet ovat päättyneet 1.1.2015. Muutosmahdollisuuksia ovat mm. liittymän siirtäminen toiseen osoitteeseen, liittymän omistajavaihdokset ja lisäpalvelujen tilaaminen, joten varautuminen nykyisen liittymän päättymiseen kannattaa aloittaa.

Ratkaisuja nykyisiin käyttötilanteisiin

 • Lankaliittymä puhekäytössä
 • Lankaliittymä faksi- ja tiedonsiirtokäytössä
 • Lankaliittymä kiinteistövalvontakäytössä
 • Lankaliittymä väestönsuojassa
 • Lankaliittymä turvapuhelin- ja potilaspuhelinkäytössä
 • Lankaliittymä puhekäytössä

  Lankapuhelinliittymä on liittymäpalvelu, jolla yksittäinen puhelinlaite liitetään verkkoon. Lankaliittymä mahdollistaa yhden puhelun kerrallaan.

  Lankaliittymä voidaan korvata matkapuhelinliittymällä, jonka numeroksi voidaan siirtää lankapuhelinnumero. Suositeltavin yhden liittymän korvaaja on Sonera Sopiva Pro -liittymä ja Sonera Paikallisnumero -palvelu. Useampien liittymien ja joustavien puheluohjausten tapauksessa suositeltavin vaihtoehto ovat Sonera Sopiva Pro -liittymät ja Cid Paikallisnumero (TLA Cid).

  Jos puhekäytössä olevia lankaliittymiä on useita, kannattaa kartoittaa yritystasoisen kommunikaatioratkaisun tarkoituksenmukaisuus. Jos liittymiä on enemmän kuin 5 kpl, suositeltavin vaihtoehto on Viestintäpalvelu VIP.
  ISDN-liittymä tarjoaa kaksi yhtäaikaista puheyhteyttä samasta liittymästä. Lisäksi siinä on kolmas digitaalinen yhteys, jota voidaan käyttää puhumiseen erikoispuhelimella. ISDN:ssä voi olla käytössä useampia numeroita (jopa 8 kpl). Nämä numerot voidaan ottaa joustavasti hallintaan Cid Paikallisnumerolla ja ohjata Sopiva Pro -liittymiin.

  Sonera Järjestelmäliittymä on vaihteen (puhelinjärjestelmän) liittämiseen tarkoitettu liittymä, joka mahdollistaa 30 yhtäaikaista puhelua. Puhelinjärjestelmä ohjaa liittymää, ja siksi liittymän yhteydessä kannattaa kartoittaa kokonaisuus: liittymä, laitteisto ja liikenne (puhelut). Suositeltavin vaihtoehto on Viestintäpalvelu VIP. Järjestelmäliittymäkäyttö on yleensä monipuolisempaa ja sopivin palveluratkaisu löytyy keskustelemalla Soneran myynnin asiantuntijoiden kanssa.

 • Lankaliittymä faksi- ja tiedonsiirtokäytössä

  Faksi eli telefaksi on tietoliikenneteknologia, jota käytetään välittämään kopioita fyysisistä dokumenteista puhelinverkon välityksellä. Faksien käyttö on vähentynyt sähköisen tiedonsiirron yleistyttyä. Faksilaitteiden tarjonta on vähentynyt ja markkinoilla yleisempi on ns. monitoimilaite. Yleensä yrityksissä on tarve monikanavaiselle viestinnälle, jossa faksilähetys ja -vastaanotto ovat yhtenä osa-alueena.

  Jos dokumentin lähettämisessä korostuu tietoturva, on sopiva ratkaisu Sonera Monikanava -viestintä. Sen turvallisuustaso on varmistettu SoTe-ratkaisuihin sopivaksi ja se sopii ympäristöihin, joissa käytetään useita laitteita. Yksittäisen laitteen korvaajaksi sopii parhaiten Sähköpostifaksi-palvelu ja Sähköpostifaksin tueksi kannattaa hankkia Sonera Yrityssähköposti -palvelu.

  Monitoimilaitteen yhdistämisessä kannattaa kääntyä laitetoimittajan puoleen. Monitoimilaitteet ovat usein lähiverkkoon kytkettäviä, internetliittymiä hyödyntäviä laitteita, jolloin liittäminen lähiverkkoon voi riittää. Laitteet on tavallisesti mahdollista liittää myös langattomaan lähiverkkoon (wlan).

  Erikoistapauksissa voidaan jatkaa faksilaitteen käyttöä, jolloin lankaliittymä voidaan korvata gsm-sovittimella. Sim-kortin sisältävä, lankaliittymän puhelinnumeroa käyttävä sovitin toimitetaan esiasennettuna, ja laitteen hinta-arvio on noin 450 €.

  Postimaksukone: Usein faksiliittymää käytetään myös postimaksukoneen yhteydenmuodostukseen. Vanhat postimaksukoneet ovat käyttäneet puhelinliittymän äänitaajuuskomentoja, mutta nykyisin ne ovat lähiverkkoon liitettäviä, internetliittymiä hyödyntäviä laitteita. Ratkaisu: käänny laitetoimittajan puoleen.

  Maksupääte: vanhat maksupäätteet käyttävät yhteydenottoon (kassatiedon purku ja lataustieto rahoituslaitoksesta) lankaliittymää. Tähän tarpeeseen löytyy ratkaisu Sonera Maksupäätepalvelusta, joka sisältää laite- ja yhteyspalvelut.

 • Lankaliittymä kiinteistövalvontakäytössä

  Kiinteistövalvonta välittää valvonta- tai hälytystietoa järjestelmän ja valvontakeskuksen välillä. Kiinteistöjärjestelmiä voivat olla palo-, rikos-, kiinteistöautomaatio-, erilaisiin mittauksiin tai kamera/kulunvalvontaan liittyvät laitteistot. Valvontakeskus on yleensä siihen erikoistunut 24/7 palveluntarjoaja; joskus tieto välitetään käyttäjälle tai kiinteistön ylläpitäjälle. Hälytys- ja valvontatieto on yleensä kriittistä tai muuten tärkeää tietoa, jonka välittyminen halutaan varmistaa. Tiedon välittymättä jääminen saattaa aiheuttaa merkittäviä vahinkoja.

  Kiinteistövalvontakäytössä lankaliittymää käytetään yleensä melko vanhoissa laitteissa, joissa ratkaisu on jäänyt käyttöön lähinnä siksi, että laitetoimittaja on poistunut markkinoilta tai uuden järjestelmän hankkimista on lykätty. Lankaliittymäperusteiset hälytysjärjestelmät välittävät tietoa yleensä soittamalla, mittauskäyttöön tarkoitetut soittavat auki piirikytkentäisen datasiirron (modeemi). Vanhimmat laitteet käyttävät äänitaajuuskomentoja.

  Hälytys- tai valvontakäytössä on aina ensin käännyttävä laitetoimittajan puoleen ja kysyttävä, millaisia vaihtoehtoja järjestelmän liittämiseen on olemassa.

  Useimmat hälytysjärjestelmät ovat gsm-pohjaisia, jolloin lankaliittymä korvataan gsm-moduulilla ja liittymällä. Liittymä on usein asiakkaan, joten varmistamisen jälkeen ratkaisu on Soneran gsm-liittymän hankinta. Numero ei yleensä ole tärkeä, mutta jos lankanumeron säilyttäminen lisää valvontatiedon arvoa, se voidaan toimittaa samalla.

  Kun valvontakohteita on useita, on järkevää hankkia keskitetty ratkaisu. Silloin suositeltavin ratkaisu on Soneran Alerta-palvelut. Alerta-palvelut ovat kriittisiin käyttötarkoituksiin soveltuvia ja moneen käyttöön laajennettavia palveluita.
  Joissakin hyvin vaatimattomissa valvontatarkoituksissa olla perusteltua yrittää korvata oleva lankaliittymä ja modeemi gsm-laitteella ja liittymällä. Tämä ei ole suositeltavaa, koska toimintavarmuus jää asiakkaan vastuulle. Gsm-laitteita toimittavat jälleenmyyjät ja hinta-arvio esiasennettuna 450 €.

  Ratkaisuja:

  • Hissihälytys: varmista hissitoimittajalta käytettävä viestintäpalvelu. Jos kyseessä on puheyhteys hissihälytyskeskukseen, gsm-laite tulee yleensä hissitoimittajalta asennettuna ja gsm-liittymä Soneralta.
  • Sähkönmittaus: käänny energiaverkkotoimittajan puoleen. Yleensä laite ja liittymä tarjotaan sähkölaitoksen toimesta.
  • Kaikki kriittiset hälytystarkoitukset: käänny laite- tai järjestelmätoimittajan puoleen ja pyydä myös vertaileva tarjous Alertasta. Mitä laajempi tarve, sitä kilpailukykyisempi vaihtoehto on Alerta.
 • Lankaliittymä väestönsuojassa

  Väestönsuoja (VSS) on erityinen tila tai rakennus, joka on tarkoitettu suojaamaan väestöä mahdollisessa hätätilanteessa. Aikaisemmin voimassaolleen viranomaismääräyksen perusteella VSS-tiloihin on vaadittu lankaliittymä. Päivitettyjen viranomaisohjeiden mukaan lankaliittymä voidaan korvata. VSS-käytössä olevalla liittymällä on kyettävä soittamaan puheluja hätätilanteissa. Lisäarvoa käyttötarkoitukseen tuo testiviesti- ja datakäyttöominaisuus.

  Lankaliittymän korvaajaksi suosittelemme Sonera Sopiva Pro -matkapuhelinliittymää ja tiloihin sijoitettua antennillista, kuuluvuusominaisuuksiltaan hyväksi havaittua matkapuhelinlaitetta. Tarjoamme palvelun kokonaispakettina.
  VSS-tiloissa on yleensä jo normaalitilanteessa heikohko matkapuhelinkuuluvuus, joka johtuu tilojen rakenteista ja niissä käytettävistä materiaaleista. Viranomaismääräysten mukaan VSS-tiloissa on oltava matkapuhelinverkon kuuluvuuden varmistamiseksi erillinen antennijärjestelmä.

  Varmistaaksemme viranomaismääräysten ja ennen kaikkea hätätilanteiden sattuessa puhelinyhteyden toimivuuden, tarjoamme ratkaisuksi alihankkijamme kanssa yhdessä laatimamme kuuluvuuspalvelun väestönsuojatarkoituksiin. Palvelu sisältää kaikki kuuluvuuden järjestämiseen tarvittavat laitteet ja asennustyöt. Lisäksi kuuluvuusratkaisu suunnataan käyttämään optimaalisesti Soneran matkapuhelinverkkoa.

  Hinta-arvio: Liittymä ja laite alkaen 16,19 €/kk. Kuuluvuusratkaisu alkaen 500 €. Kuuluvuusratkaisun hintaan vaikuttaa tilan rakenne.

  Kun matkapuhelinliittymän ja laitteen toimittamisesta on sovittu, kuuluvuusratkaisun rakentamisesta lähetetään yhteydenottopyyntö alihankkijalle, joka sopii tarkemmin kuuluvuusratkaisun toimittamisesta ja sen ehdoista. Kun palvelu on testatusti valmis, päätetään lankaliittymäpalvelu.

  VSS-puhelinyhteys on mahdollista toteuttaa myös kiinteään datayhteyteen perustuen kunhan huomoidaan, että tilassa on liittymän käyttöön sopiva puhelinlaite sekä tarvittava, väärinkäytön estävä tietoturvaratkaisu.

 • Lankaliittymä turvapuhelin- ja potilaspuhelinkäytössä

  Turvapuhelin on ranteeseen tai muualle sijoitettu valitsin, joka yhdistää puheyhteyden tai äänitaajuusyhteyden valvontahenkilölle (esim. kunnallinen toimija tai omainen). Puheyhteys on korvattavissa joustavasti matkapuhelinliittymällä. Käänny turvapuhelintoimittajasi puoleen ja kysy, millaisia vaihtoehtoja lankaliittymälle on tarjolla. Laitteen uudistamiseksi tarjoamme Sonera Sopiva Pro -liittymää.

  Potilaspuhelinjärjestelmä on laitosympäristöjen sisäisessä viestinnässä ja hälytysten välittämisessä käytettävä laitteisto. Laitte on yleensä yhdistetty yleiseen puhelinverkkoon yhdellä, tai muutamalla puhe- ja usein myös ISDN-liittymällä. Merkkikohtaisten päätelaitteiden takia järjestelmä on yleensä hinnakas. Siirtymiseen on varattava aikaa ja selvitys kannattaa aloittaa kääntymällä laitetoimittajan puoleen. Viime vuosien laitteissa on matkapuhelinliittymän käytölle varaus- tai päivitysmahdollisuus. Liittymäksi suosittelemme Sonera Sopiva Pro -liittymiä. Suuremmissa laitoksissa saattaa olla järjestelmä, jossa on mahdollista käyttää Sonera SBVA -liittymää.

Miksi vaihtaisin?

Monipuolisemmat liittymät

 Voit hyödyntää samaa liittymää samaa liittymää puhumisessa, valvonnassa ja datasiirrossa.

Laajempi käyttöalue

Liittymissä laajempi käyttöalue sekä vapaasti valittava numerointi ja käytettävä päätelaite. Liittymien laajennettavuus ja uusien ominaisuuksien liittäminen on helppoa.

Uusi, kehittyvä teknologia

Saat kehittyvän verkon palveluominaisuudet, jossa tekniikka on elinkaaren tuoreessa vaiheessa ja tietoturva huomioidaan osana palvelua.

Tarjoukset vaihtajalle

Viestintäpalvelu VIP

Kytkentämaksu 0 €
(norm. 400 €)

Tutustu

Touchpoint

Kytkentämaksu 0€
(norm. 100€)

Tutustu

Yritysnumero

Kytkentämaksu 0 €
(norm. 50 €)

Tutustu

Paikallisnumero

Kytkentämaksu 0 €
(norm. 50 €)

Tutustu

Alerta Prime Wireless

Kytkentämaksu sis. kuukausmaksuun 59 €/kk
(norm. 395 €)

Jätä yhteydenottopyyntö

Sähköpostifaksi

Kytkentämaksu 0 €
(norm. 45 €)

Tutustu

SBVA 30 tai SBVA 60

Kytkentämaksu 0€
(norm. 750-1.500 €)

 

Soneran ylläpidossa ollut vaihde (PBX)

Vaihteen purkaminen 0 €
(norm. 1000€/tarjous)

 

Mobiiliväylä

Skype for Business, Toimistoviestintä Plus: mobiili-integraationkytkentä 0€
(norm. 1100 €)

 

Office 365

Tutut Office-ohjelmat pilvipalveluna

Tutustu

 

Sopiva Pro

Katsasta ajankohtaisin liittymätarjous.

Tutustu

 

Yritystarjoukset

Tutustu uutuuksiimme tai hanki puhelin ja liittymä paketoituun hintaan.

Tutustu