IoT:n avulla liikevaihdon kasvua ja parempaa palvelua

Kaivopumppu M. Kulmala on Pirkanmaalla toimiva vesi- ja viemärihuoltoalan perheyritys, joka lähti kehittämään toimintaansa IoT:n avulla. Tavoitteena tuotekehitysprojektiin osallistumiselle oli mm. toiminnan tehostaminen ja asiakaspalvelun parantaminen.

Automatisointi tuo tehokkuutta ja vähentää asiakkaiden huolia

Yksi tärkeimmistä asioista, jota uuden ratkaisun avulla lähdetään kehittämään, on tilausprosessien tehostaminen. Automatisoinnin avulla työn tekeminen yksinkertaistuu ja tehostuu, samalla kun manuaalityö ja asiakaspuheluiden määrä vähenee. Samalla ennakoitavuus paranee ja palvelu nopeutuu.

”Odotan, että oma työmme helpottuu ja samalla asiakkaan huoli ja murhe vähenee. Jatkossa asiakkaan ei tarvitse kantaa huolta siitä, milloin likakaivo täyttyy ja tuleeko meiltä auto ajoissa sitä tyhjentämään, vaan koko prosessi hoituu automatisoidusti”, Kaivopumpun toimitusjohtaja Markku Salminen kertoo.

Palvelu koostuu erilaisista antureista, jotka keräävät tietoa ympäristöstään, sekä verkkoportaalista, jossa tieto näkyy Kaivopumpun työntekijöille visuaalisesti esitettynä. Kun jätevesikaivossa esimerkiksi pinta nousee tietylle tasolle, palvelu lähettää siitä automaattisesti hälytyksen, jolloin yritys pystyy reagoimaan hyvissä ajoin ennen kaivon täyttymistä ja tarjoamaan asiakkaalle nopeaa palvelua.

Kaivopumpun sähkötöiden johtaja Valto Vannula nostaa ratkaisun eduksi myös vahinkojen ehkäisyn: ”Kun hälytyksistä saadaan tieto ajoissa, pystytään välttämään vesivahingot ja viemäreiden tukkeutumiset. Samalla puhelinliikenne vähenee huomattavasti, kun ongelmat voidaan ennakoida jo ennen asiakkaan soittoa.”

IoT-ratkaisusta hyötyjä liiketoiminnalle

Salminen uskoo, että Kaivopumppu pystyy jatkossa toteuttamaan enemmän palveluita samassa ajassa, mikä tarkoittaa liikevaihdon kasvua. Tärkein hyöty tulee hänen mukaansa kuitenkin tyytyväisten asiakkaiden kautta, kun asiat hoituvat automaattisesti ja ajallaan. Hän uskookin vahvasti myös asiakasmäärien ja sitä kautta koko liiketoiminnan kasvavan.

”Tyytyväiset asiakkaat ovat meidän parhaita myyntimiehiä”, Salminen kertoo.

Myös ratkaisun mahdollistama kustannustehokkuus on yritykselle tärkeää.

”Kun näemme fyysisesti kartalta, missä ongelmat sijaitsevat, meidän on helpompi järjestellä ajoreitit ja huolehtia siitä, että koko työketju toimii mahdollisimman kustannustehokkaasti.”

”Projekti on lähtenyt hyvin liikkeelle. Soneralla on vahvoja ammattitaitoisia asiantuntijoita ja mielenkiinnolla seuraamme projektin edistymistä.”

”Tämä oli mielenkiintoinen tilaisuus lähteä kehittämään uutta toimintamallia. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme mahdollisimman hyvin ja Soneran tarjoama IoT-ratkaisu nopeuttaa palveluamme”

Markku Salminen

Toimitusjohtaja

Kiinnostuitko IoT:n mahdollisuuksista?

Jätä yhteydenottopyyntö

Haaste

Kaivopumpulla tehdään paljon manuaalista ja hallinnollista työtä niin tilausprosessien kuin ajojärjestelyidenkin kanssa. Huoltokäynnit eivät ole helposti ennakoitavissa, vaan usein asiakas soittaa, kun hänellä on jo kiire tai pahimmassa tapauksessa vahinko ehtinyt sattumaan.

 

Ratkaisu

Kaivopumppu otti käyttöön Soneran IoT-ratkaisun. Erilaisten antureiden avulla he saavat esimerkiksi kaivoista ja jätevesipumppaamoista reaaliaikaista tietoa ja pystyvät sen ansiosta tehostamaan työtä, ennakoimaan ongelmatilanteita ja palvelemaan asiakkaitaan paremmin.

 

Hyödyt

Liiketoiminta tehostuu, kun samassa ajassa pystytään tekemään enemmän. Työn ja ajoreittien optimointi sekä manuaalisen työn väheneminen tuovat myös kustannussäästöjä. Nopeamman palvelun ansiosta Kaivopumpulla uskotaan asiakastyytyväisyyden parantumiseen ja sitä kautta asiakasmäärien ja liiketoiminnan kasvuun.

 

Kaivopumppu M. Kulmala Oy

Kaivopumppu M. Kulmala Oy on 1986 perustettu vesi- ja viemärihuoltoalan perheyritys, jonka asiantuntemukseen ja osaamiseen luottavat niin kaupungit kuin kunnat, kodit kuin yrityksetkin. Lähes 50 henkilöä työllistävä yritys palvelee pitkillä perinteillä kaikissa vesi- ja viemärihuoltotehtävissä: viemäreiden avauksissa, likakaivojen tyhjennyksissä ja putkistojen kunnon tarkastuksissa. Lisäksi Kaivopumppu tarjoaa mm. suurtehoimurointia ja painepuhallusta sekä kuljetus-, vaihtolava- ja maanrakennuspalveluja. Lue lisää yrityksestä täältä.