Sähköinen viestintäratkaisu helpottaa sekä omaisten että hoitajien arkea

Mitä kotihoidossa olevalle seniorille kuuluu? Minkälaista hoitoa vanhus on saanut kotikäynnin aikana? Mistä hajallaan oleva tieto on saatavilla? Kuinka vähentää hoitajien työkuormaa? Muun muassa näihin haasteisiin lähdettiin etsimään ratkaisua Pyhtään kunnassa, jonka kotihoidosta sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja Attendo kokonaisuudessaan vastaa. Ratkaisuksi rakennettiin sähköinen viestivihko. 

Aiemmin hoitajat viestivät omaisille sekä toisilleen muun muassa Post-it -lappujen sekä vanhusten kotoa löytyvien ruutuvihkojen avulla. Tieto oli hajallaan, ja omaisten puhelinsoitot lisäsivät hoitajien työkuormaa. Palvelun laatu omaisten suuntaan oli lähtökohdiltaan heikko, ja tieto saattoi olla yhden hoitajan muistin varassa.

”Tiedonkulku ei aikaisemmin ollut kovin nopeaa, sillä viestit lukeakseen joutui odottamaan seuraavaa vierailua isän luona. Nyt pystyn palvelun avulla lukemaan hoitajien viestit silloin, kun itse haluan.”

Pilottikäyttöön osallistunut omainen

Sähköinen viestivihko muistuttaa ratkaisuna peruskoulujen käyttämää Wilma-järjestelmää, jonka avulla opettajat sekä vanhemmat keskustelevat keskenään. Kun tieto on koordinoidusti yhdessä paikassa, omaiset löytävät sen helpommin, mikä on vähentänyt puhelimitse tapahtuvien yhteydenottojen määrää. Sähköinen ratkaisu ei myöskään ole paikka- tai aikasidonnainen. Hoitajien välinen viestintä on ratkaisun myötä parantunut, kun muutkin hoitajat tietävät sähköisen viestivihkon avulla, mitä toimenpiteitä seniorin kotona on tehty.

”Palvelun positiivisina puolina näen ehdottomasti tiedonkulun parantumisen, yhteistyön omaisten kanssa sekä avoimuuden”, kertoo asumispalveluiden ja kotihoidon johtaja Anna-Leena Kailio Attendolta. ”Omaiset ovat olleet erittäin tyytyväisiä saadessaan kotihoidossa olevasta omaisestaan tietoa sekä hoitoon että päivittäisiin toimintoihin liittyen. Hoitajat puolestaan ovat kokeneet palvelun hyvänä ja helppona ratkaisuna ottaa yhteyttä ja viestittää pienistäkin asioista omaisille."

Pilottiin osallistuneiden omaisten ja hoitajien mukaan palvelun parhaita puolia on ollut madaltunut yhteydenottokynnys. Omaiset kokivat, että puhelinsoitto ei-kiireellisissä saattaisi häiritä hoitajien työtä, ja myöskään hoitajat eivät halunneet vaivata omaisia pienissä asioissa. Omaisten mukaan kysymyksiin saa nyt vastauksen kiitettävän nopeasti.

Omaiset kertovat, että on ollut mukavaa saada tietoa esimerkiksi verenpainemittausten ja verikokeiden tuloksista. Aikaisemmin tietoa ei jaettu omaisille. Nyt hoitajat kertovat, mikäli arvot ovat muuttuneet. Pilotissa mukana ollut hoitaja toteaa, että vanhuksen luona tulee vietettyä enemmän aikaa, sillä siellä pystyy tekemään osan kirjauksista, jotka aiemmin tehtiin toimistolla.

Kiinnostuitko sähköisestä viestintäratkaisusta?

Jätä yhteydenottopyyntö

Sonera Vihko

Viestintäratkaisu hoitotyön avuksi.

Lue lisää

”On ollut kiva saada viestejä pienistä asioista. Hoitaja on saattanut esimerkiksi kertoa, että asunnossa tuoksuu mukavasti kahvilta. Ei tämmöisiä asioita voinut aiemmin viestiä puhelimella, sillä puheluissa keskityttiin lähinnä tärkeisiin ja akuutteihin asioihin.”

Pilottikäyttöön osallistunut omainen

Haaste

Hoitajat ja omaiset viestivät kotihoidossa olevan vanhuksen kuulumisista ruutuvihkon ja Post-it-lappujen avulla, tiedonkulku kangerteli. Palvelun laatu omaisten suuntaan ei ollut korkeatasoista.

Ratkaisu

Sähköinen viestintäratkaisu HomeCare kokoaa viestit yhteen paikkaan. Viestintäratkaisua käytetään sekä hoitajien kesken että omaisten ja hoitajien välisessä viestinnässä.

 

Hyödyt

Kynnys ottaa yhteyttä on madaltunut, kun yhteydenotto ei edellytä puhelinsoittoa. Tiedonkulku on tehokasta ja nopeaa - omaisen ei tarvitse odottaa vierailua seniorin kotona päästäkseen lukemaan kuulumiset ruutuvihkosta. Puhelinsoittojen määrä omaisilta hoitajille on vähentynyt.

 

Sonera Healthcare läheistesi hyvinvointiin.

Varmuutta ja mielenrauhaa sinulle, joka haluat huolehtia läheistesi terveydestä.