Datakeskus rakenteilla Helsingin Pitäjänmäkeen

Uusi datakeskus on kestävän kehityksen ja modernien liiketoimintamallien kehto, joka tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

Sonera rakentaa Helsinkiin Suomen suurinta, kaikille yrityksille palveluja tarjoavaa datakeskusta. Valmistuessaan Soneran datakeskus on Suomen modernein ja energiatehokkain. Datakeskuksessa käytetään vain uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä ja tavoitteena on kerätä kaikki datakeskuksessa syntyvä lämpö talteen ja ottaa hyötykäyttöön.

Kiinnostuitko konesaliratkaisuista?

Jätä yhteydenottopyyntö

Miksi investoida datakeskukseen?

Uuden aikakauden teleoperaattorina Sonera investoi tärkeisiin, digitalisaation mahdollistaviin hankkeisiin. Siksi rakennamme Helsingin Pitäjänmäkeen Suomen suurimman, moderneimman ja energiatehokkaimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen. Datakeskuksen rakennuttaminen maksaa arviolta 130–150 miljoonaa euroa, ja sen rahoituksesta vastaavat institutionaaliset sijoittajat ja muut yhteistyökumppanit. Rakennuttaminen tulee työllistämään satoja työntekijöitä parin vuoden aikana, ja valmiin datakeskuksen ympärille arvioidaan syntyvän runsaasti uutta liiketoimintaa. Datakeskuksen rakentaminen parantaa digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksia Suomessa ja varmistaa osaltaan, että sen tuoma hyvinvointi pysyy Suomessa.

Datakeskusliiketoiminta on myös luonteva jatke operaattorin liiketoimintaa – onhan datakeskus verkoille samaa, mitä satamat ovat laivoille tai lentokentät lentokoneille. Uusi vuonna 2017 valmistuva Sonera datakeskus − sekä muut Suomessa sijaitsevat datakeskuksemme − tarjoavat konesali- ja infrastruktuuripalveluja niin suomalaisten yritysten tarpeeseen, kuin myös kansainvälisille asiakkaille.

Sonera datakeskus

Soneran datakeskuksen suunniteltu kapasiteetti on 24 megawattia IT-tehoa ja aloituskapasiteetti vähintään 6 megawattia. Datakeskuksessa käytetään vain uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä. Tavoitteena on kerätä kaikki datakeskuksessa syntyvä lämpö talteen ja hyötykäyttöön.