Mobiiliviesti uudistuu

Sonera ajanmukaistaa Mobiiliviesti-palveluaan

Sonera Mobiiliviesti -palvelu (Content Gateway) on yhteys yrityksen sovellusten ja matkapuhelinverkon välillä, joka mahdollistaa tekstiviestien lähettämisen ja vastaanottamisen suoraan yrityksen omien sovellusten avulla. Tältä sivulta löydät lisätietoa uudistuksesta sekä vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kysymyksiä ja vastauksia Mobiiliviesti-uudistukseen liittyen

 • Mistä tiedän mitä minun tulee tehdä ja milloin?
 • Mitä etuja palvelun uudistaminen tuo yritykselleni?
 • Miksi palveluun tulee muutoksia?
 • Mikä muuttuu tuotantoalustan uudistumisen myötä? Milloin muutos tapahtuu?
 • Mitä palvelun tuotantoalustan muutos käytännössä tarkoittaa yritykseni kannalta?
 • Mitä palveluita ja ratkaisuja uudistus koskee?
 • Mitä teknisiä muutoksia palveluun tulee uudistuksen myötä?
 • Muuttuuko palvelun hinta?
 • Saanko tarvittaessa tukea yritykseni sovelluksiin tehtäviin muutoksiin?
 • Mitä teen jos sovellukseeni ei ole mahdollista tehdä muutoksia?
 • Voinko irtisanoa palvelun, vaikka sopimuskausi olisi kesken?
 • Korvaako Sonera yritykselleni rajapinnan muutoksista aiheutuvat kustannukset?
 • Miten Sonera huolehtii siitä, että uusi palvelu toimii mahdollisimman luotettavasti?
 • Käytettäessä ns. pilvipalveluita, kulkevatko viestini turvattomassa ympäristössä maan rajojen ulkopuolella?
 • Mistä tiedän mitä minun tulee tehdä ja milloin?

  Sonera tiedottaa asiakkaita uudistuksen etenemisestä sähköpostilla. Lisäksi päivitämme tätä sivustoa (www.sonera.fi/mobiiliviestinuudistus), josta voit käydä tarkistamassa viimeisimmät uutiset aina kun haluat.

 • Mitä etuja palvelun uudistaminen tuo yritykselleni?

  Uudet palvelurajapinnat tarjoavat huomattavan parannuksen palveluiden käyttöönoton helppouteen, nopeuteen, läpinäkyvyyteen ja monipuolisuuteen.

  Uuden tuotantoalustan käyttöönoton myötä

  • Palvelu tarjotaan jatkossa nykyaikaisena API-pohjaisena pilvipalveluna (SaaS) eikä palvelu näin ollen vaadi ohjelmistoasennuksia yrityksenne järjestelmiin.
  • Palvelun käyttöönotto ja hallinta helpottuvat.
  • Uusien sovellusten sekä loppukäyttäjäpalveluiden julkaisu nopeutuu.
  • Palvelun luotettavuus ja suorituskyky paranevat.
  • Mahdollisuus testata palveluitaan testiympäristössä ennen julkaisua.
  • Raportointimahdollisuudet laajenevat.
 • Miksi palveluun tulee muutoksia?

  Haluamme tarjota monipuolisen ja helpon tavan liittää Soneran tekstiviestipalvelut luontevaksi osaksi yrityksen liiketoimintasovelluksia. Voidaksemme tarjota nykyaikaiset onlinepalvelut uusimme palvelun koko palveluarkkitehtuurin.

 • Mikä muuttuu tuotantoalustan uudistumisen myötä? Milloin muutos tapahtuu?

  Sonera ajanmukaistaa Sonera Mobiiliviesti -palvelua. Palvelun palvelualusta Content Gateway korvataan uudella alkaen keväällä 2017. Vanha alusta poistetaan kokonaan käytöstä vuoden 2017 aikana. Tuotantoalusta muuttuu pilvipohjaiseksi ratkaisuksi, jota kehitetään jatkossa yhä enemmän yritysten viestintätarpeiden pohjalta.

  Muutoksen myötä palvelun käyttöönotto helpottuu ja luotettavuus paranee päivitettyjen tietoturvaominaisuuksien myötä. Myös palvelun käytettävyys paranee, kun palvelusta lähetettävien viestien julkaisu ja vianselvitys nopeutuvat sekä raportointimahdollisuudet laajenevat.

 • Mitä palvelun tuotantoalustan muutos käytännössä tarkoittaa yritykseni kannalta?

  Palvelun tuotantoalustan uudistuessa yrityksen tulee ottaa uusi palvelu käyttöön palvelun hallintakäyttöliittymässä, tehdä tarvittavat muutokset viestirajapintaa käyttäviin sovelluksiinsa, testattava palvelun toimivuus ja otettava uusi palvelu käyttöön. 

  Palvelua käyttävän yrityksen on muutettava mobiiliviestin rajapintaan kytketyt nykyiset sovellukset kommunikoimaan Soneran uuden palvelualustan kanssa. Uuteen palvelualustaan liitytään suoraan standardirajapinnoilla (API), joten nykyisin käytössänne oleva Content Gateway Provider server -ohjelmisto poistuu käytöstä.

 • Mitä palveluita ja ratkaisuja uudistus koskee?

  Uudistus koskee kaikkia Content Gateway -palvelualustan palveluita.

 • Mitä teknisiä muutoksia palveluun tulee uudistuksen myötä?

  Saatuasi uuden palvelunhallintaportaalin käyttäjätunnuksen ja salasanan, sinun tulee tarkistaa ja täydentää yrityksesi perustiedot.

  Yrityksen mobiiliviestiä hyödyntäviin sovelluksiin pitää tehdä muutoksia ja nykyistä Content Gateway Provider server -ohjelmistoa hyödyntävä ohjelmakoodi pitää kääntää uuden standardirajapinnan mukaiseksi. Yrityksen tulee aktivoida halutut palvelut uuteen palvelunhallintaportaaliin sekä luoda yhteydet palvelun ja sovellusten välille.

  Sonera tiedottaa muutoksesta ja muutoksen mukanaan tuomista toimenpiteistä tarkemmin palvelun uudistuksen edetessä. 

 • Muuttuuko palvelun hinta?

  Uudistus ei aiheuta muutoksia palvelun hinnassa.  Monipuolisemmalla palvelulla yrityksesi saa enemmän vastinetta rahalle.

 • Saanko tarvittaessa tukea yritykseni sovelluksiin tehtäviin muutoksiin?

  Sonera tarjoaa muutoksia varten vaiheittaisen ohjeistuksen sekä asiantuntijatukea. Uuden palvelualustan käyttöönoton yhteydessä saatte tukea osoitteesta opaali-tuki@teliasonera.com.

 • Mitä teen jos sovellukseeni ei ole mahdollista tehdä muutoksia?

  Palvelu tulee päättymään nykymuotoisena palveluna. Asiantuntijamme käyvät kanssanne läpi mahdollisia muita toteutusvaihtoehtoja.

 • Voinko irtisanoa palvelun, vaikka sopimuskausi olisi kesken?

  Se, että Sonera muuttaa palvelun tuotantoalustaa, ei anna yritysasiakkaalle oikeutta irtisanoa palvelua. Kuitenkin siinä tapauksessa, että asiakas ei kohtuudella kykene siirtymään käyttämään uutta palvelurajapintaa, Sonera katsoo, että asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa palvelu.

 • Korvaako Sonera yritykselleni rajapinnan muutoksista aiheutuvat kustannukset?

  Toimimme Soneran toimitusehtojen mukaisesti. Toimitusehtojemme mukaan Sonera ei korvaa asiakkaan ympäristössä suoritettavien toimenpiteiden mukanaan mahdollisesti tuomia kustannuksia. Sonera tukee asiakasta migraatiossa monin eri keinoin.

 • Miten Sonera huolehtii siitä, että uusi palvelu toimii mahdollisimman luotettavasti?

  Palvelun uudistamisen keskeisimpiä tavoitteita on ollut palvelun luotettavuuden parantaminen. Sonera on tehnyt palveluympäristön uudistuksen hyvin huolellisen suunnittelun kautta valiten kumppaneikseen vain parhaat tarjolla olevat yhteistyökumppanit ja resurssit. Käytämme palvelussa vain testattuja ja hyväksi todettuja ratkaisuja.

 • Käytettäessä ns. pilvipalveluita, kulkevatko viestini turvattomassa ympäristössä maan rajojen ulkopuolella?

  Soneran tekstiviestipalvelu toimii jatkossa pilvipalveluna, ja jotta näissä ratkaisuissa voidaan saavuttaa suurin luotettavuus ja tehokkuus, sanomat voivat kulkea Soneran EU/ETA-alueella sijaitsevan yhteistyökumppanin kautta koko ajan suojatun ja salatun verkkoyhteyden takana. Sanomaliikenne voi kulkea kansainvälisen sanomakeskuksen kautta EU/ETA-alueen sisällä. Tekstiviestit lähtevät jatkossakin Soneran matkapuhelinverkon kautta Suomessa