Neuvonantaja nauttii työnsä monipuolisuudesta

Soneralla Employment Legal Counselina, eli työsuhdelakimiehenä, työskentelevä Kirsi Kantele pitää vaihtelevasta ja kansainvälisestä työstään, jossa juristi pääsee seuraamaan kansainvälisen yrityksen henkilöstöhallintoa eli HR:ää ja liiketoimintaa lähietäisyydeltä.
 
Aiemmin niin asianajotoimistossa kuin käräjätuomarinakin työskennellyt Kirsi Kantele vakuuttui puolitoista vuotta sitten työhaastattelussa hakemastaan tehtävästä ja Sonerasta työnantajana.
 
Miksi valitsit tämän alan ja työpaikan?
– Lakimiehenä voi toimia todella erilaisissa tehtävissä. Soneran Employment Legal Counselina hoidan laajasti kaikkea työoikeuteen liittyvää juridiikkaa. Tämä työ sopi hakuilmoituksen perusteella hyvin aiempaan lakimiesuraani. Haastattelussa vakuutuin välittömästä vastaanotosta ja siitä, että tehtävä ja työskentely-ympäristö ei ole liian formaali. Sonerassa vetosi myös kansainvälisyys, joka on jatkuvasti läsnä omassakin työssä muun muassa vaihtelevina työkielinä.
 
Kuvaile työsi sisältöä?
– Olen lainopillinen neuvonantaja paitsi HR:n sisällä, mutta myös suhteessa liiketoimintaan ja muihin yhtiön tukitoimintoihin. Tuen yhtiömme liiketoimintaa esimerkiksi riidanratkaisussa, muutostilanteissa ja työmarkkinasopimusten sekä -käytäntöjen osalta.

Työni on monipuolista, sillä jokainen tapaus on oikeuden soveltamisen kannalta omanlaisensa. Lakimiehellä täytyy olla Sonerallakin vahva oikeuden perustuntemus, jotta voi löytää toimivia ratkaisuja erilaisiin ongelmatilanteisiin. Joskus ratkaisuja joutuu löytämään hyvin nopeastikin. Tylsistymään ja toistamaan samoja asioita ei pääse millään, sillä skaala on laaja.
 
Kuinka Soneran sosiaalinen vastuu näkyy omassa työssäsi?
– Työnantajana Sonera huomioi sosiaalisen vastuun pitämällä huolta työntekijöistään, kohtelemalla työntekijöitään tasapuolisesti ja arvostamalla työntekijöiden erilaisuutta. Minulle Soneran sosiaalinen vastuu näkyy muutostilanteissa, joissa Sonera tarjoaa työntekijöilleen lakisääteistä paljon laajempaa työsuhdeturvaa.
 
Mikä on haastavinta työssäsi?
– Käytäntö on usein lakeja ihmeellisempää, ja haastavinta työssäni ovatkin monimutkaiset tilanteet, joissa on mukana useita osapuolia, pitkää historiaa, erilaisia käytäntöjä ja intressejä. Niissä oikeudellisesti relevanttien näkökohtien ja toimivan ratkaisun löytäminen on lakimiehen jokapäiväistä työtä.
 
Mitkä asiat motivoivat sinua?
– Pidän siitä, että tässä työssä pääsee liiketoiminnan iholle ja tapahtumapaikalle eri tavalla kuin esimerkiksi asianajajan työssä. Uuden oppiminen vie eteenpäin ja liiketoiminnan ymmärtäminen syvällisemmin auttaa tekemään omaa työtä yhä paremmin.

Katso kaikki uratarinat

Lakimiehen työssä on parasta, kun pääsee soveltamaan oikeutta käytännössä ja löytämään toimivia ratkaisuja haastaviin tilanteisiin. Minua inspiroi myös erityisesti uuden oppiminen ja asioiden syiden ymmärtäminen.

Kirsi Kantele

Ammattinimike: Employment Legal Counsel
Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti (Helsingin yliopisto) 2005, varatuomari 2008, asianajaja 2011

Kun asiakkaan ääni ratkaisee

Onnistumisemme on kiinni ihan jokaisesta ketjun lenkistä ja eri osasten yhteispelistä.

Mari Sundell Customer Experience Manager

Asiakkaan kokemuksen on oltava yrityksen toiminnan keskiössä

Työssäni minua inspiroivat asiakkaiden odotusten ylittäminen ja uusien palveluiden rohkea käyttöönotto.

Hale Okkonen Business Development Manager

Kun asiakkaan ääni ratkaisee

Onnistumisemme on kiinni ihan jokaisesta ketjun lenkistä ja eri osasten yhteispelistä.

Mari Sundell Customer Experience Manager

Asiakkaan kokemuksen on oltava yrityksen toiminnan keskiössä

Työssäni minua inspiroivat asiakkaiden odotusten ylittäminen ja uusien palveluiden rohkea käyttöönotto.

Hale Okkonen Business Development Manager

Samantyyppisiä paikkoja

Tehtävänimike

Maa

Kaupunki

Haku päättyy