Harjoittelun kautta asiantuntijatehtäviin

Sonera tarjoaa vuosittain monille nuorille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja. Yksi harjoittelijana taloon tulleista on Henri Tenhunen, joka vakuutti esimiehensä hyvin tehdyllä työllä ja eteni harjoittelijasta asiantuntijatehtäviin.
 
Miten päädyit Soneralle töihin?
– Olen aina ollut kiinnostunut tekniikasta ja teknologiasta, joten Sonera tuntui työharjoittelupaikkaa etsiessäni luontevalta vaihtoehdolta. Kun sain harjoittelun jälkeen mahdollisuuden jatkaa kesätyöntekijänä ja sitten vielä vakituisesti, tuntui se työnantajan puolelta isolta luottamuksen osoitukselta minua kohtaan ja sitoutti vahvasti Soneraan.
 
Kertoisitko urastasi Soneralla?
– Aloitin Soneralla vuonna 2008 opintoihini kuuluvassa työharjoittelussa laajakaistapuolen teknisessä asiakaspalvelussa. Työharjoittelun jälkeen yritys ja ala tuntuivat vahvasti omalta jutulta, ja jäin vielä kesätöihin samaan tehtävään. Kesätöiden jälkeen siirryin mobiilipuolen tekniseen asiakaspalveluun ja sieltä 2. tason vianhallintaan. Työskenneltyäni lähes kolme vuotta 2. tason vianhallinnassa aloitin marraskuussa 2014 nykyisessä tehtävässäni ongelmanhallintatiimissä Soneran teknologiayksikössä.
 
Miten kuvailisit nykyistä työtäsi?
– Ongelmanhallintatiimissä työskentelee kahdeksan työntekijää. Tiimin toiminta on vielä suhteellisen uutta Soneran organisaatiossa, sillä painopiste on enemmän proaktiivisuudessa. Käytännössä pyrimme työllämme estämään mahdollisia verkon tai palvelun vikatilanteita ennen kuin ne näkyvät asiakkaille. Olemme erityisesti tukena muille osastoille sekä pyrimme tunnistamaan mahdollisia vikatilanteita ympäristön antaman tiedon perusteella. Työhön kuuluu myös verkon toimintaan liittyvien raporttien informaation analysointia. Työ vaatii hyviä viestintävalmiuksia organisaation sisällä, sillä teemme paljon yhteistyötä ja yksikkömme työntekijät toimivat usein yhdyshenkilönä monen eri sidosryhmän välillä.
 
Mikä saa sinut nauttimaan työstäsi?
– Asiakkaalta saatu hyvä palaute motivoi ehdottomasti eniten. Minulla on vahva asiakaslähtöinen tausta asiakastyöstä hankitun kokemukseni ansiosta, joten on hienoa, kun pääsen vaikuttamaan asiakastyytyväisyyteen ja asiakkaiden kokemaan palvelun laatuun. Nykyisessä työtehtävässä pidän eniten siitä, että voin keskittyä tutkimaan mahdollisia ongelmatilanteita sekä hyödyntää aiemmin kehittämiäni taitoja ja Soneran sisällä hankkimiani kontakteja. Pääsen viemään Soneran asiakaslähtöistä ajattelutapaa konkreettisesti eteenpäin. Nautin myös työn haasteellisuudesta, sillä teleala kehittyy nopeaan tahtiin ja työssäni pitää pystyä ennakoimaan, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
 
Miten näet urasi kehittyvän tästä eteenpäin?
– Näen olevani Soneralla töissä vielä 15 vuoden päästäkin, sillä Sonera pystyy tarjoamaan minulle jatkuvasti uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Uskon tämän jatkuvan tulevaisuudessakin. Täällä ei aseteta rajoitteita etenemiselle, vaan kannustetaan kehittymään ja hakeutumaan uusia haasteita kohti. Kun tekee työnsä hyvin ja osoittaa olevansa valmis haasteisiin, annetaan vastuuta kyllä lisää. Mielestäni se kertoo paljon sekä työntekijän että työnantajan sitoutumisesta, että monet työntekijämme hakevat uusia haasteita Soneran sisältä silloin, kun he haluavat kehittyä ja mennä urallaan eteenpäin.

Katso kaikki uratarinat

Täällä ei aseteta rajoitteita etenemiselle, vaan kannustetaan kehittymään ja hakeutumaan uusia haasteita kohti.

Henri Tenhunen

Ammattinimike: Senior Premium Support Manager, Proactive Support
Koulutus: Ylioppilas, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Kesäduunari kannustavassa työyhteisössä

Soneran arvot Dare, Care, Simplify tukevat niitä aatteita mitä etsin työnantajalta. Täällä tuetaan uusia ideoita ja ollaan kiinnostuneita siitä, mitä sinä ajattelet.

Dennis Fagerström Sales Assistant, Operator BU

Esimiestyöstä asiantuntijatehtäviin

Minulle on tärkeää, että saan kokea ja tuottaa onnistumisen tunteita työssäni ja tehdä asioita yhdessä muiden kanssa.

Hannamari Kaskinen Kehityspäällikkö

Kesäduunari kannustavassa työyhteisössä

Soneran arvot Dare, Care, Simplify tukevat niitä aatteita mitä etsin työnantajalta. Täällä tuetaan uusia ideoita ja ollaan kiinnostuneita siitä, mitä sinä ajattelet.

Dennis Fagerström Sales Assistant, Operator BU

Esimiestyöstä asiantuntijatehtäviin

Minulle on tärkeää, että saan kokea ja tuottaa onnistumisen tunteita työssäni ja tehdä asioita yhdessä muiden kanssa.

Hannamari Kaskinen Kehityspäällikkö

Samantyyppisiä paikkoja

Tehtävänimike

Maa

Kaupunki

Haku päättyy