Esimiestyöstä asiantuntijatehtäviin

Soneralla jokainen työntekijä voi itse vaikuttaa urapolkuunsa. Työilmapiiri kannustaa kokeilemaan uusia polkuja ja löytämään sen omimmalta tuntuvan tehtävän. Soneralaisten erilaisia urapolkuja yhdistää henkilöstön halu tehdä töitä asiakkaan hyväksi ja tämän etu edellä.

Hannamari Kaskisen ura alkoi Soneralla vuonna 2007. Vuosien aikana hän on työskennellyt erilaisissa esimiestehtävissä ja siirtynyt keväällä 2014 kehitystehtäviin.
 
Kertoisitko urastasi Soneralla?
– Aloitin urani Soneralla kuluttaja-asiakkaiden parissa asiakaspalvelun palveluneuvojana. Työskenneltyäni kolme kuukautta palveluneuvojana minulle tarjoutui mahdollisuus hakeutua puhelinpalvelutiimin esimieheksi. Tämä tuntui heti minulle sopivalta tehtävältä! Työskentelin kolmen vuoden ajan tässä esimiestehtävässä, ja siirryin sitten Soneran Asiakaspalautteet-tiimin vetäjäksi. Tiimin tehtävä on muun muassa käsitellä asiakaspalautteet ja reklamaatiot. Omaan vastuualueeseeni tehtävä toi myös kehitysvastuuta. Tämä oli hyvin antoisaa aikaa, sillä teimme monia uudistuksia toimintatapoihimme. Tiimistäni kasvoi merkittävä sidosryhmä koko organisaation sisällä, ja siirryimme reaktiivisesta asiakaspalvelusta vahvemmin ennakoivaan asiakkuudenhallintaan. Neljän vuoden jälkeen siirryin nykyiseen tehtävääni kehittämään Soneran asiakaspalvelua ja asiakaskokemusta.
 
Mitä nykyinen työsi asiakaskokemuksen kehittäjänä pitää sisällään?
– Työskentelen kehityspäällikkönä Soneran Customer Channels -yksikön Customer Life Cycle Operations -osastolla. Yksinkertaisesti pidän huolen yhdessä eri sidosryhmien kanssa siitä, että asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen Soneran asiakkaina. Minulla on ilo ja kunnia luoda uusia toimintamalleja sekä olla mukana luomassa Soneran kuluttaja-asiakasstrategiaa. Soneralla on siirrytty entistä enemmän ennakoivaan asiakkuuden hoitoon, jonka toimintamallien kehittäminen on minun vastuullani. Asiakaskokemus nähdään Soneralla paljon laajempana asiana kuin asiakastyytyväisyys. Pähkinänkuoressa se on sitä, että Sonera on vahvemmin mukana asiakkaan arjessa luotettavana mahdollistajana, sillä iso osa arjen toiminnasta ja kommunikoinnista tapahtuu tuottamiemme yhteyksien tai palveluiden avulla. Esimerkiksi perheen lapset ovat tavoitettavissa puhelimitse, elokuvia voi vuokrata vuorokauden ympäri ja tabletissa toimii netti myös kodin ulkopuolella.
 
Miten aiemmista työtehtävistäsi Soneralla on hyötyä nykyisen tehtäväsi kannalta?
– Työskentely asiakasrajapinnassa antoi hyvän pohjan uralleni Sonerassa, sillä siten minulle on muodostunut hyvä tuntuma siitä, mitä asiakkaat tarvitsevat ja miten asiakaspalvelua tulee tehdä. Nykyisessä työssäni kehittäjänä voin hyödyntää tätä osaamista sekä esimerkiksi tukea nykyisiä asiakaspalvelun esimiehiä heidän työssään ja uusien toimintatapojen läpiviennissä.
 
Miten urakehitystäsi Soneralla on tuettu?
– Sonera tarjoaa isona organisaationa paljon kehittymismahdollisuuksia, ja mielestäni on se itsestä kiinni, haluaako mahdollisuuksiin tarttua. Tärkeintä on into, halu ja rohkeus siirtyä eteenpäin. Minulla on ollut lisäksi ilo työskennellä sellaisen esimiehen alaisuudessa, joka on ymmärtänyt kehittymispotentiaalini ja tukenut osaamiseni hyödyntämisessä.
 
Mikä on saanut sinut viihtymään Soneralla?
– Koen, että opin koko ajan jotain uutta! Minulle on tärkeää, että saan kokea ja tuottaa onnistumisen tunteita työssäni ja tehdä asioita yhdessä muiden kanssa. Lisäksi pääsen tämän hetkisessä työssäni vahvasti vaikuttamaan siihen, mikä on juuri nyt tärkeää Soneralle ja asiakkaillemme. Minulle on merkitsevää myös se, että Sonera on vastuullinen työnantaja. Moni ei ehkä tule ajatelleeksi, mutta Sonera on merkittävä nuorten työllistäjä vuosittain muun muassa kesätöiden tarjoajana.

Katso kaikki uratarinat

Minulle on tärkeää, että saan kokea ja tuottaa onnistumisen tunteita työssäni ja tehdä asioita yhdessä muiden kanssa.

Hannamari Kaskinen

Ammattinimike: Kehityspäällikkö
Koulutus: Yo-merkonomi

Lisäarvoa kansalliselle turvallisuudelle

Minua inspiroi ovien avaaminen tietämättä tarkkaan mitä niiden takana on. Nautin itseni haastamisesta ja harkittujen riskien ottamisesta.

Antti Luoto Asiakkuusjohtaja / Key Account Manager

Vastuullisuutta ja menestystä henkilöstön hyvinvoinnista

Minua inspiroi innostuneiden ihmisten kanssa työskentely, uusien näkökulmien ja ratkaisujen löytäminen erilaisiin haasteisiin.

Heini Hulkkonen HR Manager

Lisäarvoa kansalliselle turvallisuudelle

Minua inspiroi ovien avaaminen tietämättä tarkkaan mitä niiden takana on. Nautin itseni haastamisesta ja harkittujen riskien ottamisesta.

Antti Luoto Asiakkuusjohtaja / Key Account Manager

Vastuullisuutta ja menestystä henkilöstön hyvinvoinnista

Minua inspiroi innostuneiden ihmisten kanssa työskentely, uusien näkökulmien ja ratkaisujen löytäminen erilaisiin haasteisiin.

Heini Hulkkonen HR Manager

Samantyyppisiä paikkoja

Tehtävänimike

Maa

Kaupunki

Haku päättyy