Lisäarvoa kansalliselle turvallisuudelle

Vastuullisissa tehtävissä ulkomaillakin vuosia toiminut nuori osaaja Antti Luoto koki keväällä 2012 positiivisen kulttuurishokin siirtyessään globaalista operaattorimyynnistä lokaaliin julkishallinnon myyntiin.

Antti Luoto on kokemuksellaan sisäistänyt nopeasti tehtävänsä. Hän näkee teletoimialaa koskettavat muutokset kansainvälisinä haasteina joihin Soneran on kyettävä kansallisella tasolla vastaamaan.
 
Miten kuvailisit työtäsi?

– Työskentelen yksikössä, jossa asiakkuuksien yhteinen nimittäjä on korkean luokan turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvät vaatimukset. Vastaan suuresta julkisen sektorin asiakkuudesta. Työpäivien sisältö vaihtelee asiakastapaamisista sisäisiin kehittämispalavereihin. Päivittäiseen työhöni kuuluvat intohimo, innovatiivisuus ja proaktiivisuus, joita pidän nykypäivän asiakasrajapintatyössä välttämättöminä.
 
Mikä sai sinut valitsemaan tämän alan ja työpaikan? Missä näet itsesi 10 vuoden päästä?
– Alavalintaan vaikutti teknistaloudellinen yliopistokoulutus. Valmistumisen jälkeen vierähti kuusi vuotta Nokialla teleoperaattoreiden parissa asiakasrajapinnassa. Alkuvuodesta 2012 muutin Düsseldorfista takaisin Suomeen aloittaakseni Soneran palveluksessa. Globaalista operaattorimyynnistä lokaaliin julkishallinnon myyntiin siirtyminen oli eräänlainen positiivinen kulttuurishokki.

Nykyisessä työssäni voin tuottaa lisäarvoa työnantajan lisäksi kansalliselle turvallisuudelle, jota pidän merkittävänä asiana. Tulevaisuudessa työskentelen Suomen telekommunikaatioalan markkinajohtajan ja innovatiivisen edelläkävijän, Soneran johtotehtävissä.
 
Mikä motivoi sinua työssä?
– Haasteet ja halu tarttua härkää sarvista, tai painitermeillä ilmaistuna, kuristusotteella kaulasta. Telecom-toimiala on muutoksessa ja uudistukset ovat välttämättömiä. Toimiala on laskusuhdanteessa, samalla operaattoreiden investoinnit ja henkilöstökustannukset kasvavat. Uutta liiketoimintaa on kyettävä luomaan. Ratkaisu-/näkemyslähtöinen myyntityö edellyttää tietyistä ajatusmalleista luopumista. Motivaatio lähtee omassa ajatusmaailmassani ihmisen sisältä.

Steve Jobsia lainaten: ”Jos heräät liian monena aamuna peräkkäin tuntematta intohimoa sitä kohtaan mitä teet, on aika muutokselle.”
 
Kuinka Soneralla tuetaan uralla etenemistä?
– Mahdollisuuksia työnantajan puolelta tulee kehityskeskustelujen ja erilaisten työkiertojen kautta. Lisäksi konsernin järjestämät koulutusohjelmat tukevat uralla etenemistä. Itse osallistuin konsernin Professional Program -koulutusohjelmaan, joka koostui globaaleista koulutusmoduuleista eri liiketoiminnan osa-alueilta.
 
Mikä on työssäsi haastavinta ja mikä palkitsevinta?
– Vapauden ja vastuun tasapaino on sekä haaste että tietynlainen palkinto. Vahvan itsekriittisyyden omaavana henkilönä palkinto on, kun pystyy katsomaan itseään peilistä ja toteamaan, että voi olla täysin tyytyväinen siihen mitä on tehnyt. Haastavinta on palvella kaikkia asiakkaita tasapuolisesti maailmanluokan asiakaspalveluorganisaation edellyttämällä tavalla. Asiakkaan ja toimialan tunteminen sekä kokonaisratkaisujen kehittäminen asiakaslähtöisesti ovat keskeisessä asemassa tähän haasteeseen vastattaessa.

Katso kaikki uratarinat

Minua inspiroi ovien avaaminen tietämättä tarkkaan mitä niiden takana on. Nautin itseni haastamisesta ja harkittujen riskien ottamisesta.

Antti Luoto

Ammattinimike: Asiakkuusjohtaja / Key Account Manager
Koulutus: Diplomi-insinööri (teollisuustalous), Tampereen teknillinen yliopisto 2006

Asiakkaan kokemuksen on oltava yrityksen toiminnan keskiössä

Työssäni minua inspiroivat asiakkaiden odotusten ylittäminen ja uusien palveluiden rohkea käyttöönotto.

Hale Okkonen Business Development Manager

SoneraPartio parantamassa asiakaskokemusta

Hyvään asiakaskokemukseen kuuluu se, että avun saamisen lisäksi saa kokemuksen lämminhenkisestä kohtaamisesta.

Jari Viljemaa Communications Officer SoneraPartiossa

Asiakkaan kokemuksen on oltava yrityksen toiminnan keskiössä

Työssäni minua inspiroivat asiakkaiden odotusten ylittäminen ja uusien palveluiden rohkea käyttöönotto.

Hale Okkonen Business Development Manager

SoneraPartio parantamassa asiakaskokemusta

Hyvään asiakaskokemukseen kuuluu se, että avun saamisen lisäksi saa kokemuksen lämminhenkisestä kohtaamisesta.

Jari Viljemaa Communications Officer SoneraPartiossa

Samantyyppisiä paikkoja

Tehtävänimike

Maa

Kaupunki

Haku päättyy