Jatkamalla sivustomme käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Kirjauduit ulos Omilta Sivuilta. Jos kirjauduit ulos vahingossa, voit kirjautua takaisin linkistä. Kirjaudu

Kirjauduit ulos sähköpostista. Jos kirjauduit ulos vahingossa, voit kirjautua takaisin linkistä. Kirjaudu

Kiinteän puhelinverkon palveluiden asiakastietokanta

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

TeliaSonera Finland Oyj (jäljempänä "Sonera")
Y-tunnus 1475607-9, Kaupparekisterinumero 740.009
Teollisuuskatu 15, 00510 HELSINKI
Puh. 020401

Rekisterin nimi

Soneran kiinteän puhelinverkon palveluiden asiakastietokanta

Rekisterin pitämisen peruste

Soneran asiakassuhde, tuotteiden ja palveluiden laskuttaminen ja saatavien valvonta.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja saatavien valvontaan, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Soneran omissa rekistereissä sekä Soneran ja yhteistyökumppaneiden markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, huoltajatieto, kieli
  • Laskutustiedot, kuten aiemmat laskut, puheluerittely, teletunnus
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun käyttöpaikka (koti/mökki/yritys), palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
  • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • Tapahtuma-, ja käyttäjäanalyysitiedot
  • Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
  • Asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän tallennus

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus

Sonera voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tiedot nimestä, osoitteesta ja puhelinliittymän numerosta luovutetaan säännönmukaisesti tilaajaluettelossa julkaistavaksi, ellei asiakas ole julkaisemista kieltänyt.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Soneran alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Sonera voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Sonera huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Soneran tiloissa liikkuvilta edellytetään henkilökortin esillä pitämistä, eikä liikkuminen ole mahdollista ilman asianmukaista kulunvalvontakorttia.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

TeliaSonera Finland Oyj
Asiakaspalautteet
PL 0400
00051 Sonera

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa Teollisuuskatu 15, Helsinki.