Jatkamalla sivustomme käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Kirjauduit ulos Omilta Sivuilta. Jos kirjauduit ulos vahingossa, voit kirjautua takaisin linkistä. Kirjaudu

Kirjauduit ulos sähköpostista. Jos kirjauduit ulos vahingossa, voit kirjautua takaisin linkistä. Kirjaudu

Internetpalveluiden asiakastietokanta

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

TeliaSonera Finland Oyj (jäljempänä "Sonera")
Y-tunnus 1475607-9, Kaupparekisterinumero 740.009
Teollisuuskatu 15, 00510 HELSINKI
Puh. 020401

Rekisterin nimi

Soneran internet-palveluiden asiakastietokanta

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumuksella tai asiakassuhteen perusteella tapahtuva Soneran internet-palveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, Soneran ja sen yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
  • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
  • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
  • Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
  • Asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän tallennus

Pankki-, varallisuus-, rahoitus-, ja muiden vastaavien palveluiden osalta kerätään ko. palveluissa tarvittavia tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

Tietojen luovutus

Sonera voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Soneran alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Sonera voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Sonera huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Soneralla on oikeus julkaista rekisteröidyn sähköpostiosoitetiedot tämän suostumuksella joko kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa. Tietoja voidaan käyttää myös valtakunnallisessa tai kansainvälisessä hakemistopalvelussa.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää pääsääntöisesti asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää tällöin myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Soneran tiloissa liikkuvilta edellytetään henkilökortin esillä pitämistä, eikä liikkuminen ole mahdollista ilman asianmukaista kulunvalvontakorttia.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

TeliaSonera Finland Oyj,
Asiakaspalautteet
PL 0400, 00051 Sonera

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa Teollisuuskatu 15, Helsinki.