Anmälan om fel och störningar

Anmälan om fel och störningar

På den här blanketten kan du göra en felanmälan om våra produkter eller tjänster. (Kontrollera kopplingarna, stäng av apparaterna och starta om dem innan du gör en felanmälan)

Fyll i blanketten omsorgsfullt för att behandlingen ska gå snabbare.

Kontrollera att du vet abonnemangsnumret eller anslutnings-id innan du fyller i blanketten.

* Anmälan gäller