Vika- ja häiriöilmoitus

Vika- ja häiriöilmoitus

Tällä lomakkeella voit tehdä vikailmoituksen tuotteistamme tai palveluistamme. (Tarkista kytkennät ja käytä laitteet virratta ennen kuin teet vikailmoituksen)

Täytä lomake huolellisesti asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Varmista että liittymänumero tai -tunnus on tiedossasi ennen kuin aloitat lomakkeen täyttämisen.

* Ilmoitus koskee