Asiakaspalvelu- ja sisältöpalvelunumerot

Hallitse yritykseesi tulevia puheluja tehokkaasti joustavilla puhelunohjauksilla ja lisäpalveluilla.

Palvelunumerot ovat valtakunnallisia numeroita, joihin asiakkaasi voivat soittaa minkä tahansa Suomessa toimivan operaattorin liittymästä lanka- ja matkapuhelinverkossa. Numeroihin voit liittää puhelunohjaukseen liittyviä toimintoja, jolloin yrityksesi voi ohjata saapuvat puhelut aina joustavasti haluttuun vastauspaikkaan.
 
Käyttöönottoon riittää puhelinliittymä, johon puhelut ohjataan vastattavaksi sekä internetyhteys raportointia varten. Toteutamme puhelunohjaukset ja lisäpalvelut Soneran verkossa ja palvelunumeroihin liittyy myös kattava raportointi, jolla voidaan seurata puheluliikenteen jakautumista ja palvelun tavoitettavuutta.

Valitse palvelunumeroihin myös hyödylliset lisäpalvelut Ohjausvalikon, Vastausringin, Tiedotteen ja maksullisiin numeroihin Hinnanvaihtopalvelun.
 

Monipuoliset hinnoitteluvaihtoehdot

Palvelunumeron puhelut voivat olla soittajalle kokonaan maksuttomia, yrityspuhelun hintaisia tai maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelumaksun (mpm) verran.

Lisämaksullisilla palvelunumeroilla voit laskuttaa asiakkaitasi puhelimitse annetusta palvelusta helposti ja kustannustehokkaasti. Hoidamme asiakaslaskutuksen puolestasi ja yrityksesi saa maksuista sovitun osuuden.
Maksupalvelunumeroilla voit myydä maksupalvelulain piiriin kuuluvia palveluita tai tuotteita. Laskutamme palvelut puolestasi puhelinlaskulla ja maksamme tuotot yrityksellesi.

Hinnanvaihtopalvelulla yrityksesi lisämaksullisiin palvelunumeroihin voidaan liittää lisämaksuton jonotusaika. Hinnanvaihtopalvelulla lisämaksullinen hinnoittelu alkaa vasta, kun soittaja yhdistetään jonotusajan jälkeen maksulliseen palvelunumeroon. Hinnanvaihtopalvelulla voit myös hinnoitella puhelun sen sisällön mukaisesti erikseen sovitulla taksalla.
 

Ominaisuudet

Maksuttomat ja edulliset palvelunumerot on tarkoitettu yrityksen liiketoiminnan tueksi asiakaspalveluun ja markkinointiin.
  • 0800 on soittajalle maksuton numero.
  • 0203 on soittajalle edullinen palvelunumero, jossa puhelumaksu jaetaan yrityksen ja soittajan kesken.
  • 02069 on soittajalle lisämaksuton numero, joka sopii erityisesti julkiselle sektorille.

Maksulliset palvelunumerot ovat asiakkaille tarjottavia puhelinpalveluita, joista yritys saa suoraa voittoa. Hinnoitteluvaihtoehdot ovat monipuoliset ja hinnan muuttaminen onnistuu helposti.
  • 0200 on tarkoitettu yleisluontoiseen asiakasinformaatioon, esimerkiksi aikataulutietoja puhelimitse tarjoaville yrityksille.
  • 0600 on yksilölliseen palveluun, esimerkiksi asiantuntijaneuvontaan tai tuotetilausten vastaanottoon.
  • 0700 on yrityksille, jotka tarjoavat puhelimitse pelejä, arpajaisia, äänestyksiä ja viihdettä

Raportointi

Kattava raportointi antaa tietoa esim. kokonaisliikenteestä, asiakaspuhelujen alueellisesta jakaumasta ja vastauspaikkojen kuormituksesta. Internetin kautta saatavat raportit ovat hyviä työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen, markkinoinnin ja laskutuksen seurantaan, henkilöstöresurssointiin ja erityistilanteiden tulkintaan.
 

Vastausrinki

Vastausrinki-palvelu on omiaan yritykselle, jonka asiakas ei soittaessaan tavoittele tiettyä henkilöä, vaan haluaa ensisijaisesti saada nopeasti hyvää palvelua. Vastausrinki ohjaa tulevat puhelut enimmillään 15 vastauspaikan rinkiin, josta ne jakautuvat tasaisesti kaikille vastaajille. Vastausrinki soveltuu erinomaisesti esimerkiksi asiakaspalveluun, myynti-, huolto- ja help-desk -palvelukäyttöön.
  • rinkiin voidaan liittää lanka- ja matkapuhelimia
  • jos kukaan ei vastaa, puhelu voidaan ohjata jonoon
  • aikaohjausmahdollisuus
  • hallinta helposti netissä

Vastausrinki-palvelu on liitettävissä 0203-, 0200-, 0600- ja 0800-alkuisiin palvelunumeroihin ja 020-alkuisiin tavoitettavuusnumeroihin.
 
 

Hyvä yritysasiakas – tervetuloa asioimaan Soneran kanssa

Valitse yrityksesi koko alla olevista vaihtoehdoista